ESEMÉNYEK

Közösségi Ház - Érem panteon - TemplomHívek nélküli templom (2020. március 22.)

Fotó: Dr. Benyik György
Videó: Zólyomi Norbert

A videó a Plébánia Youtube csatorjáján tekinthető meg.

Idézet Gyulay Endre püspök úr Cor Unum levelező listára küldött üzenetéből:

A zártság és az estleges kijárási tilalom miatt fontosnak tartom tudatosítani a tökéletes bánat bűntörlő hatására és a lelki áldozás lehetőségére.
A bíboros atya mindkettőt közölte, amelyekben minden "jogi" és hatásos momentum benne foglaltatik.
Ide másolom a két imát, ez csak szöveg, a lelkületet kinek-kinek magának kell megteremtenie:

Ima a tökéletes bánat fölindításához:
Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

Ima a lelki áldozáshoz:
:Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

 

 

 

 

Vissza a Galériához