A MUNKACSOPORTOK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓI


Családpasztoráció
Hitoktatás
Karitász
Képviselőtestület
Közösségi Ház
Kulturális- és sport
K.N.K. (Katona Nándor Közösségek)
Nyugdíjas Klub
Ökumené
Sajtó- és kommunikáció
Teremtésvédelem
TÉKA (Tarjánvárosi Élő Közösség Alapítvány)
Zenei életünk


Családpasztoráció

CSALÁDPASZTORÁCIÓS MUNKACSOPORT 2011.

A családpasztorációs munkacsoport 2011. évben a következő feladatokat végezte el.

A Püspöki Kar útmutatásának megfelelően a mi közösségünk is bekapcsolódott a Családok Éve programsorozatba. Mind plébániai mind egyházmegyei, de országos szintű rendezvényeken is részt vettünk. A plébániai programokat a kulturális munkacsoporttal közösen szerveztük.(részletes leírása ott hallható.) Itt kell kiemelni a pünkösd hétfői lelki napot, melynek témája szintén a családok világához kapcsolódott.

Jegyes-oktatásban öt házaspár segít. Februárban beindult a jegyeskurzus, amelyet még Misi atya és négy házaspár vezetett. Emellett azokat a jegyeseket, akik később jelentkeztek házasságkötésre külön is felkészítettük. 13 jegyespár vett részt ezeken az oktatásokon. Sajnos csak 3 pár esküdött egymásnak örök hűséget templomunkban.

Itt kell megemlíteni a keresztelési oktatásokat, amelyek ebben az évben plébános atya és két katekéta segítségével történtek

November 20-án megünnepeltük plébániánk jubiláns házasait . A közös hálaadó Szentmisére 11 házaspár vett részt.

A Baba-mama klub a családi élet különböző területein élőkkel foglalkozik A Gyertyaláng a Katona Nándor Közösség a Százszorszép és a Fiatal házasok családcsoportok ba kb. 35 házaspár kapcsolódik be.

Családi nyaralás on kb. 150 fő vett részt.

Itt szeretnénk köszönetet mondani a Szent Mónika csoportnak, a Mária Légiónak és mind azoknak a kedves testvéreknek, legyenek azok idősek, betegek, vagy fiatalok, akik imáikkal támogatják a családokat.

Szelesné F. Márta


Hitoktatás

Év végi beszámoló Hitoktatás 2011. év

Plébániánkon hitoktatás folyik óvodástól középiskolás korosztályig, illetve az egyházközség területén a következő intézményekben: Tarjáni Óvoda, Bonifert Domonkos Általános Iskola (Makkosházi), SZKTT Sólyom Utcai Általános Iskola, SZKTT Weöres Sándor Iskola, SZMJV Dr. Waltner Károly Otthon (Agyagos u.).

Hittanos programok a 2011-es évben:

Elsőáldozók felkészítése:
2011. február- június: havi egy alkalommal találkoztunk a gyerekekkel és szüleikkel,
2011. szeptembertől pedig hetente. A felkészítés témája a Hét szentség volt.
2011. június 12-én volt a Te Deum, és ekkor mutattuk be a leendő elsőáldozókat a Közösség előtt.
2011. június 25-én volt a Miatyánk és Hiszekegy ünnepélyes átadása az algyői Szent Anna templomban. Ezt egész napos program követte, ahol a gyerekek szüleikkel és családtagjaikkal együtt vehettek részt. Ezen a szép napon az algyői és a pusztamérgesi hittanosokkal is találkoztunk. A nap programja a következőképpen alakult: kenyérsütés, Úrnapi oltárok díszítéséhez virágtálak készítése, agyagozás, játék, strandolás a Borbála fürdőben. A program az Egyházmegye és a szülők anyagi támogatásából valósult meg, a fürdőbelépő pedig az Algyői Önkormányzat ajándéka volt.
2011. szeptember 4-én volt a Veni Sancte, melynek keretében a jelöltek megkapták a keresztet, megváltásunk szimbólumát.
2011. október 22-23. lelkinapot tartottunk az elsőáldozók részére. Ennek programja: játék, vetélkedő, szentségimádás, diaporáma.
2011. október 23. kereszteltük meg azokat a jelölteket, akik kiskorukban nem részesültek a keresztség szentségében.
2011. november 12. első szentgyónás.
2011. november 13. Elsőáldozás.
A felkészítést 20 gyermek kezdte, ebből 19 lett elsőáldozó.

A Jézus Szíve Nagykilencedet a 2010-ben elsőáldozott gyerekek közül 2-en végezték el Rákos Zoltánné vezetésével. Ennek kezdete 2010. december első péntekje volt, zárásaként pedig 2011. augusztusban Havas Boldogasszony ünnepén Alsóvárosra zarándoloktak a résztvevők.

A TKK szervezésében hittanos találkozót tartottunk plébániánkon 2011. november

3-án. Ezen a programon Algyő, Petőfitelep, Tápé és Tarján képviseltette magát. A résztvevők száma összesen kb. 70 fő volt (50-60 hittanos gyermek, 12 felnőtt: Benyik György és Perlaki György plébánosatyák, hitoktatók és segítők). A nap témája a Család éve kapcsán a család volt, azaz a bibliai családok, az én családom és tágabb családunk az egyház. A találkozón volt közös játék, kiscsoportos foglalkozás és közös szentmise.

Nagyböjtben és Adventben a Weöres Sándor Iskolából több osztály ellátogatott templomunkba egy kis lelki töltekezésre. A gyerekeket a plébános atyák fogadták. Misi atyával és Gyuri atyával való találkozás örömet okozott a gyerekeknek, a nevelőiknek, és nagy szeretettel emlegették a nem hittanosok is.

Hitoktatóink segítőként részt vettek az Egyházmegyei Karitász nyári táborában és az algyői hittanos táborban, illetve nagyböjtben és adventben lelkigyakorlatot tartottunk a Karolina Iskolában.

A kateketikai iroda szervezésében 2011. április 30-án továbbképzésen vehettek részt a hitoktatók. Katekéták részére két alkalommal hirdettek lelkigyakorlatot: március 18-19. és december 9-10. Ezek helyszíne Domaszék-Zöldfás volt.

Szögi Ildikó
hitoktató


Karitász

Beszámoló a Szeged-Tarjánvárosi karitász csoport 2011. évi munkájáról

A csoport létszáma: 12 fő

A rendszeresen támogatott családok, ill. egyedülállók száma: 80

Használt ruhákkal több száz rászorulót segítettünk.

 

Bevételek:

Szent Antal persely: 137.615 Ft

Szent Erzsébet napi gyűjtés: 24.880 Ft

Célzott gyűjtés gyermekétkeztetésre: 123.300 Ft

Adomány karácsonyi csomagra: 20.000 Ft

Karitász Központ pályázata: 25 000 Ft

(Összesen: 330.795 Ft )

 

Kiadások:

Iskolakezdési segély: 40.000 Ft

Karácsonyi csomag (80 db): 112.195 Ft

Gyermekétkeztetésre: 180.455 Ft

(Összesen: 332.650 Ft )

 

A 2011-es év a Katolikus Karitász megalakulásának 80., újjászerveződésének 20. évfordulója jegyében telt. Ezt erősítette az Önkéntesség Évének szellemisége.

Év közben kétszer osztottunk a Karitász Központ szervezésében Európai Unió-s élelmiszer segélyt. Júniusban 62 háztartásba (198 fő) 560 kg lisztet, 182 kg száraztésztát, 146 kg félkész ételt és 78 kg kekszet, októberben pedig 620 kg lisztet, 198 kg száraztésztát és 79 liter étolajat juttattunk el.

Húsvéti előtt 44 élelmiszer csomagot készítettünk és osztottuk szét a templomunkban gyűjtött élelmiszerből ( 146 kg ).

Karácsonyi csomagunk (80 db) főként alapvető élelmiszerekből, édességből és tisztálkodó szerekből állt, erre költöttük a persely bevétel zömét. A vásárláshoz jelentős összeggel járult hozzá egy vállalkozó, a költségek kb 3-ét ő állta (1 csomag értéke kb. 5.000 Ft ).

A csomagok elkészítésében és kiszállításában, programjaink lebonyolításában sokan segítettek, többek között a hitoktatók, a hittanosok, a Katona Nándor Közösség, a liturgikusok, a Lumen együttes, a cserkészek.

A Karitász Központtól kapott pályázati támogatást 8 nehéz sorsú családnak adtuk iskolakezdési támogatás formájában. Ebben az önrész 15.000 forintot tett ki.

Az országos Karitász Központ jóvoltából két család kapott krízis segélyt áramszámla rendezésére ( 78.385 Ft ).

Az „Egymillió csillag a szegényekért” akció gyűjtéséből 15.000 Ft-ot kaptunk, amiből 5 családnak adtunk élelmiszer vásárlási utalványt.

A Karácsonyi Vásár bevételéből két család elmaradt fűtésszámláját fizettük ki ( 30.765 Ft ).

Folytattuk a „Tarjánvárosi közösség a gyermekek ebédjéért” nevű akciónkat. Erre a célra 180.455 Ft-ot költöttünk, három iskolában 5 gyermek étkezését fizettük.

Köszönjük a kedves hívek hűséges anyagi támogatását, ami lehetővé tette programjaink megvalósítását.

Továbbra is folytattuk a karitász ügyeletet. Minden második szerdán két-három önkéntesünk várta a segítséget kérő testvéreket. Az év során több ízben szállítottunk a felhalmozódott használt ruhákból más karitász csoportoknak.

A Lipóti Pékség által rendszeresen felajánlott kenyeret és péksüteményt a nagyobb családok között osztottuk szét.

Szent Erzsébet napon a Karitász Központ segítségével ez évben is 370 db Erzsébetkenyeret osztottunk szét a templomba járó hívek között köszönetképpen adományaikért.

Csoportunk részt vett a Karitász Központ által szervezett egyhetes napközis nyári tábor lebonyolításában. Egy napot az algyői plébánián és a Borbála fürdőben töltöttek a különböző plébániákról jövő gyermekek.

Egy önkéntesünk vett részt a Karitász Központ által szervezett hétvégi lelki gyakorlaton Domaszéken.

Tevékenyen vettünk részt a Közösségi Házunkban február 12-én tartott Régiós Karitász Lelki Nap megrendezésében, melyen Laurinyecz Mihály atya tartotta az előadást és vezette az elmélkedést.

A Katolikus Karitász 20 éves jubileuma alkalmából a Katolikus Házban rendezett ünnepség lebonyolításában több önkéntesünk is részt vett. Az október 15-én megtartott ünnepen volt plébánosunk, Dr. Laurinyecz Mihály és fő támogatónk, Havancsák László és felesége Karitász Díj elismerésben részesült.

December 24-én a vigília szentmise után agapétrendeztünk a kisgyermekes családoknak és a magányosoknak. Csoportunk segített a tanévzáró, a búcsú és az elsőáldozás utáni agapék lebonyolításában is.

2011. december 27.

Dr. Miseta Mária
Karitász csoport vezető


Képviselőtestület

Egyházközségi Képviselőtestület 2011.

A képviselőtestület idén is megtartotta gyűléseit, amelyek minden alkalommal határozatképesek voltak.

A gyűlések gördülékenyebbé tétele érdekében előzetesen egyháztanácsi üléseken határoztuk meg a képviselőtestület elé terjesztett témaköröket, feladatokat, terveket.

A Képviselő Testület határozatot hozott többek között:

templom bukó ablakainak cseréje, garázskapu cseréje, közösségi ház homlokzati deszkázatának festése,

A képviselőtestület továbbra is szeretne Isten dicsőségére, az egyházközség híveinek szolgálatára munkálkodni.

2011. december 27.

T. Kis László
világi elnök


Közösségi Ház

Beszámoló a Közösségi Házban 2011 évben végzett munkáról.

A Közösségi Ház fő feladata változatlanul a megfelelő hely és körülmény biztosítása az ott folyó lelki életünket szolgáló munkához.

Ennek keretében hitoktatói munka folyt az óvodás kortól a felnőttekig 9 csoportban.

Hittan jellegű foglalkozások voltak az év folyamán 9 csoportban.

Egyéb közösségi foglalkozás 6 csoportban történt.

A Közösségi Házban folyó cserkész őrsi foglalkozások száma nem, de létszámuk változott. A létszámuk nőtt.

 

Az esetenkénti foglalkozásokat az alábbi csoportosításban foglaltuk össze.

A zárójelbe írt szám az előző év adatát tartalmazza.

Egyházi munkánkat szolgáló megbeszélés, rendezvény: 15 (30)

Cserkész rendezvények 7 (12

(továbbképzések, csapatgyűlések stb.)

Hittanosok, elsőáldozók bennalvása 2 (3)

Karolinás és Piarista gyermekek lelkigyakorlata 9 (4)

Plébániai (Algyővel együtt) lelkigyakorlat 0 (1)

Magánjellegű rendezvények 8 (6)

Szórakoztató rendezvények 10(5)

Tudományos előadás 1 (1)

Egészségmegőrző torna 130 (125)

Teremtésvédelemmel kapcsolatos rendezvény 1 (2)

Szt. András Iskola 3 (11)

ZSOK. továbbképzés 0 (0)

Rotary C. fogadása 1 0

Családi rendezvény 9 (5)

 

Szállást adtunk 305 főnek (146)

Vendégéjszakák száma pedig 487 (212)

Cserkészeink bennalvásának száma 13 (14)

 

Az éves kazánkarbantartás javítással (alkatrész cserével) végződött. A Közösségi Házban folyó munkát 12 önkéntes segíti.

A Közösségi Házban folyó munkát szolgáló adományok összege: 1003.325 Ft.

Ez az elmúlt évinek 186,15%-a.

 

Papp Ilona


Nyugdíjas Klub

Beszámoló a Nyugdíjas Klub 2011 évi programjairól.

Mivel a 2011-es év a „Család évének „lett meghirdetve, mi is megpróbáltuk a programjaikat a témában szervezni. Minden hónap utolsó péntek délelőttjén vannak a rendszeres találkozásaink alkalma. Ezekre az alkalmakra előre megadott témában előadót hívunk meg.

Idén az alábbi vendégek voltak előadók:

Január 28. Prenkiewicz Artúr felsővárosi plébános: A keresztény családképről, családmodellről, szerepek a családban volt előadásának témája.

Február 25. dr. Imrényi Tibor ortodox atya család istenképéről, a család hite, istenképe és egyházkapcsolata volt előadásának a témája.

Március 4. A nők „Világimanap”-ja alkalmából Szeged minden keresztény felekezetéből együtt imádkoztunk az újszegedi Szent Erzsébet plébánián. Szegeden első alkalommal adott helyszint római katolikus plébánia ennek az alkalomnak. A közös imádkozás mottója: „Hány kenyeretek van?” (Márk 6,38)

Plébános atyának már jeleztem, hogy 2012-ben (március 2. du.) plébániánk ad otthont ennek az alkalomnak megrendezésére, a szervezést csak részben bonyolítjuk, a nagyobbik részt protestáns testvéreink szervezik (dr. Kiss Ervinné, dr. Kereskényiné)

Március 25. dr. Kereskényiné Nemes Lívia honvédtéri ref lelkész „A család és a teremtett világ, az anyagiak kérdése” volt előadásának témája.

Március 25-26. dr Vangelné Béres Edit ikonfestő kiállítását rendeztük meg, melyet Szaplonczay Miklós gör. Kat. lelkész nyitott meg. A kiállításnak szép sikere volt.

Április 25. dr. Benyik György plébániánk nemrég kinevezett plébánosa „Családi, vallásos és társadalmi ünnepek a családban” címmel tartott előadást, amit nagyon vidám hangú beszélgetés követett.

Május 27. Varga Kamill ferences atya, alsóvárosi plébános a „család és a társadalom” kapcsolatáról beszélt. Előadását sok-sok személyes tapasztalatával színesítette.

Június 6. Látogatást tettünk a Kálvin-téri Református Nőszövetség évzáró alkalmával „nem veszett el egyetlen szó sem azokból az ígéretekből, amelyet megígért nektek Istenetek.” (Józs 23,14)

Június 24. „Mi a család? Vérségi kapcsolat, gazdasági, érzelmi, kulturális, szellemi közösség: „Otthon”  Beszélgetést vezette Székelyné Klári. Lázár Ervin: Az élet titka. Mindenkinek el kell olvasni.

Június 28. Egész napos kiránduláson voltunk Hódmezővásárhelyen. Megnéztük Ambrus Sándor fazekas állandó kiállítását. Utána ebéd a „Vándor Sólyom Kft. vendéglőben. Majd megnéztük az Emlékpont múzeumot, a Városi Könyvtárban a Németh László emlékszobát.

Szeptember 30. Fodor Mónika könyvtáros „II. János Pál Wadoviczétól Rómáig” címmel nagyon szép, vetített képes előadását hallgattuk-néztük meg.

November 20-án Magyar-nóta délutánon szórakozott klub tagjaink nagy része.

November 25-én Papp Éva gimnáziumi tanárnő Széchenyi István feleségéről Seilern-Aspang Crescenceről tartott nagyon színes előadást, sok képpel illusztrálva.

December 6. A városi nyugdíjas karácsonyi ünnepség megszervezésére a mi nyugdíjas klubunkat kérték föl. Hála az ünnepi igehirdetőknek, plébánosunknak dr. Benyik Györgynek, dr Kereskényiné Nemes Lívia ref. nagytiszteletű asszonynak és nem utolsó sorban a Lumen együttesnek, a visszajelzések szerint nagyon szép, bensőséges karácsonyi ünnepségnek lehettek részesei akik ott voltak. Önkormányzati szociális karácsonyi csomagban hat fő részesült.

December 17-én volt Plébániánk nyugdíjas-karácsonya. Ennek a szép, bensőséges délutánnak a hangulatát már hagyományosan a Lumen együttes teremti meg, szeretetükből fakadó odaadással és sok-sok munkával. Ezúton is hála és köszönet érte. Ebben az évben is kaptunk pályázati támogatást az Önkormányzattól 100 ezer forintot. Kónya Gábor önkormányzati képviselőtől pedig 30 ezer forintot, melyből a karácsonyi csomagokat állítottuk össze.

A programok megvalósulásához kellett a közösség odaadó, szeretet teli munkája, amit Mindenkinek ezúton köszönök. A Jóisten bőséges áldása kísérje minden napotokat.

Székelyné Klári


Sajtó- és kommunikáció

A Szeged-Tarjánvárosi R. K. Plébánia Sajtó- és Kommunikációs munkacsoportjának beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

1. Szőlő-Levél + Gyevi Rózsaszirom

Az idén a Szőlő-Levél heti rendszerességgel, átlagosan 110 példányban, vasárnaponként jelent meg. 42 számot adtunk ki összesen a 399.-nél tartunk (tavaly ez 43 és 357 volt). Júliusban és augusztusban nyári szünetet tartottunk.

A Szőlő-Levél minden héten nyomtatható formátumban felkerült honlapunkra!

KÉRJÜK A KEDVES HÍVEKET, HOGY EZT MINDEN ALKALOMMAL BÁTRAN VIGYÉK HAZA!!! Egyrészt érdemes a szentírási szakaszokat otthon újra átelmélkedni, másrészt a gyakran nagyszámú hirdetések is megtalálhatók benne. Ingyenes, viszont a plébániának felesleges kiadás, ha az újságos asztalon hagyják...

Október 16-tól Gyevi Rózsaszirom címmel elindult a Szőlőfürt testvérlapja, mely az algyői egyházközség liturgikus vasárnapi lapja.

2. Szőlőfürt

Az idén a Szőlőfürt 5 alkalommal jelent meg, a 126.-nál tartunk. Az utolsó duplaszám volt, így az évi 6 szám megvolt. február 20-án, április 24-én (Húsvétkor), június 12-én (Pünkösdkor), szeptemberben 25-én (a templombúcsún), december 25-én (Karácsonykor). Terjedelem: átlagosan 16, A/4-es méretű oldal. Példányszám: 250. Formai változtatás nem történt. Összeállításán tartalmi szempontból sem változtattunk az idén, csupán a képek és a szöveg arányát módosítottuk az előbbi javára. Önköltségi ára: 140.- Ft (a képviselőtestületi döntés értelmében = továbbra sem térül meg).

A Szőlőfürt minden száma nyomtatható formátumban felkerült honlapunkra!

3. Faliújság

A kedves híveket a faliújságokra kifüggesztett hirdetményekkel ez évben is igyekeztünk rendszeresen tájékoztatni.

4. Honlap, Internet

Az evangelizálás és a kommunikáció érdekében plébániánk a rendelkezésre álló modern technikai eszközöket már évek óta igénybe veszi. Ez ebben az évben sem volt másként. Az Internet és az e-mail lehetőségeit kihasználva sajtómunkacsoportunk vezetője rendszeresen igyekszik informálni a kedves híveket a plébániánkat és egyházunkat érintő eseményekről. Honlapunk naprakész információkkal szolgál, de minimum heti rendszerességgel frissül.

A Szőlő-Levél és a Szőlőfürt menüpontoknál újságjaink minden megjelent száma letölthető PDF formátumban. A Hírek menüpont alatt az összes hirdetés elolvasható, félévre visszamenőleg. A Galéria menüben az idei és az elmúlt 4 év fontosabb közösségi eseményein készült fotói tekinhetők meg.

A közösségi portálok tekintetében változás, hogy az IWIW mellett most már a Facebook-on is jelen vagyunk: „Szeged-Tarjánvárosi R. K. Plébánia és Szent Gellért Templom” néven. Bár az IWIW-oldalunk nem szűnt meg, technikai okok miatt egyre inkább a Facebook-on át informáljuk az érdeklődőket. Előnye, hogy aki fent van a Facebook-on, adminisztráció, meghívás stb. nélkül rákereshet. Ezen a fórumon keresztül könnyedén lehet bárkit értesíteni közösségünk eseményeiről. Ráadásul nemcsak a plébánia szólíthatja meg az embereket, hanem ők is tehetnek fel képeket, információkat az oldalra. Adminisztrátora Zólyomi Norbert.

Honlappal kapcsolatos változások: a menü struktúrális-funkcionális átalakítása megtörtént. Minden egyes oldal önálló, a címsorból kimásolható, hivatkozással rendelkezik, amit tovább lehet küldeni. Címünk továbbra is: www.szegedtarjanplebania.hu

Honlapunk látogatottsága: 2011-ben kb. 9700 belapozás történt. Ez 2007-ben 5150, 2008-ban 7700, 2009-ben 6500 volt, 2010-ben 8400.

Fentiek mellett a templomi vetítőrendszer megújulása óta (december 4.) a munkacsoport vezetője rövid meditációra alkalmas prezentációkat készít a vasárnap délelőtti szentmisére.

Szeged, 2011-12-21

Zólyomi Norbert
sajtóapostol


TÉKA (Tarjánvárosi Élő Közösség Alapítvány) 

A Tarjánvárosi Élő Közösség Alapítvány (TÉKA) 2011. évi beszámolója

Az Alapítvány fő tevékenysége 2011-ben is az Apor Vilmos Közösségi Ház működésének segítése volt.

E célból adományokat gyűjtöttünk, ennek összege 2011-ben 1.121.825 Ft volt. Az adományok döntő többségét (1.003.325 Ft-ot) a közösségi ház látogatói adták össze. A plébániának összesen 1.515.000 Ft-ot utaltunk át a közösségi ház működésének támogatására.

 

Megszerveztük a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására irányuló kampányt. Ezen a jogcímen 458.392 Ft-ot utalt át az adóhatóság a TÉKA részére. Ezúton is hálásan köszönjük mindenkinek, aki ily módon támogatta a közösségi ház fenntartását.

A TÉKA szervezte meg a hagyományos családi nyaralást. Ez évben Lengyelországban Krakkót és környékét kereste fel 45 fős csoportunk július 25-től 30-ig.

Pályázatok írásával és elszámolásával segítettük a cserkészek, hittanosok és a Katona Nándor Közösség nyári programjait, valamint a Nyugdíjas Klubot. Az Önkormányzathoz benyújtott pályázatokat is mi készítettük el, ezzel segítve a templom, a plébánia és a közösségi ház felújítási munkálatait.

Az alapítvány 2011-ben egy új szkenner vásárlásával segítette a Szőlőfürt újságunk szerkesztését és négy lapszám nyomdaköltségét is a TÉKA fizette ki. További beszerzés egy új porszívó volt.

Novemberben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrizte az SZJA 1% 2009-ben átutalt összegének felhasználását. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a TÉKA a kapott összeget az alapító okiratában lefektetett céloknak megfelelően szabályszerűen használta fel a közösségi ház működésének és fenntartásának támogatására.

Szeged, 2011. december 27.

T. Kis László
kuratóriumi elnök

Bereznainé Deák Judit
kuratóriumi tag


Zenei életünk

ZENEI BESZÁMOLÓ

2011-ben a templomi liturgiák zenei szolgálatát az előző évekhez hasonlóan Vígh Andrea, Tóthné Cseh Erika, valamint a Lumen együttes látta el.

Kántori helyettesítésre ritkán került sor. Kissné Sere Anna, Varjasi Gyula, Verebélyné Erdei Grete és Magony Zoltán vállaltak helyettes kántori feladatokat.

A Lumen együttes két csoporttal, 25 fővel, közel 40 alkalommal szolgált templomunkban, valamint az ország más helyszínein. Az együttes tagjai segítették ezen kívül a templomban tartott taizei imaórákat  és néhány alkalommal az együttes tagjaiból alakult szkóla tette ünnepélyesebbé a szentmiséket.

A szolgálatok időpontok és helyszínek szerinti részletezése:

LUMEN „CLASSIC” SZOLGÁLÓCSOPORT

LUMEN ÖKUMENIKUS SZOLGÁLÓCSOPORT

Tóthné Cseh Erika

A Lumen együttest érintő eseményekről színvonalas honlapjukról részleteket is megismerhetünk a http://lumen7.webnode.hu/ oldalon.


Kulturális- és sport

A Kulturális- és sport csoport 201. évi beszámolója

Csoportunk idei tevékenységeinek többsége a Család évéhez kapcsolódott. Még év elején leültünk
a családpasztorációs csoportunk vezetőjével, Szelesné Mártival egy megbeszélésre: miként tudnánk elmélyíteni, még inkább tudatosítani ennek a jelentőségét, fontosságát, a küldetésmondatunkban megfogalmazott célokkal egybevetve. A programokkal a plébániánk vonzáskörzetébe tartozó hívőket és nem hívőket szólítottuk meg, a vendégeink személyes példamutatásukkal erősítették közösségünk tagjainak hitét Istenben, és - a központi témához kapcsolódva - a családban. Ezek fényében került sor Zombori Ottó, Lackfi János és Schäffer Erzsébet előadására.

A plébániánk ismét csatlakozott a Karitasz által szervezett napközis táborhoz, egy napot Algyőn töltöttek a résztvevő gyerekek és felnőttek, ahol csoportunk is besegített.

És volt egy egész hétvégés program is, amelynek a közösségi házunk adott otthont - fő szervezője
a KIFE volt, a kulturális csoport a szervezésben és lebonyolításban segédkezett.

Ezek részletesebben:

Júniusban, Pünkösd hétfőn, a plébániánk családi napja is a Család évéhez és az Önkéntesség évéhez kapcsolódott. Erről részletes beszámolót a Családpasztorációs csoport készít.

Július első hétvégéjén (07.08-10.) került sor a tavasz óta tartó Nők a civil életben című műhelymunka harmadik, befejező moduljára, melynek témája a Nők társadalmi szerepvállalása volt.
A résztvevők Vajdaságból, Budapest és környékéről, Kecskemétről, valamint Szegedről érkeztek. Mindannyian nagyon jól érezték magukat, vitték hírét a közösségi házunknak, templomunknak és közösségünknek.

Augusztus 4-én a Karitasz vezetőjének meghívására Domaszék-Zöldfáson az országos Karitasz önkénteseknek szervezett módszertani táborában kézműveskedtünk, az ott résztvevő felnőttekkel.

Nagy élmény volt látni, ahogyan az emberek kezdeti félénkségüket levetve egyre nagyobb örömmel és lelkesedéssel vették bele magukat a munkába!

- Augusztus 9-13. között került megrendezésre idén a Karitász napközis tábora, a rászorulók javára. Plébániai közösségünk 10-én, kedden fogadta a gyerekeket. A Kulturális- és sport csoport a délutáni foglalkozásoknál segédkezett: kicsiknek és nagyoknak különböző játékos sport feladatokat, ügyességi játékokat kellett megoldaniuk. A környék azon a délutánon a gyerekek biztató hajrázástól volt hangos. A kezdeti kedvetlenség után a résztvevők csakhamar belefeledkeztek a játékba, és egyre nagyobb örömmel vetették bele magukat a versenybe. Legnagyobb sikere talán a befejező feladatnak volt:
az egymás etetése lekváros kenyérrel, bekötött szemmel.

Augusztus 27-én Zombori Ottó, az Uránia Csillagda nyugalmazott igazgatójának előadására került sor Algyőn. Az estét szentmisével kezdtük Tátra téren, ahol Mádi György atya homíliájában
a születésről, az édesanyai hivatásról, a családról beszélt - Szent Mónika ünnepéhez és a Család évéhez kapcsolódóan, majd autókkal kimentünk Algyőre, ahol igen szép számú csapat várt már bennünket.
Az elméletet csillagnézés követte a templom melletti focipályán, a töltés oldalában. Az estét zsíros kenyér vacsorával zártuk. Nagyon hálás volt az algyői közösség, hogy gondoltunk rájuk ilyen program kapcsán is.

Szeptember 13-án egy nagyon jó hangulatú estét tölthettünk el Lackfi János József Attila-díjas költő és öt gyermekes édesapa, férj társaságában. Előadásának címe A nagycsalád, mint extrém sport volt. Jókat derültünk a gyermekek elszólásain és példáival felhívta a figyelmünket arra is, hogy
a gyerekek mennyire másként értelmezik a felnőttek világának szavait. Mindeközben pedig verseiből is olvasott fel a hallgatóságnak. Az estét igen jó hangulatú agapéval zártuk.

Szeptember 30-án, pénteken plébániánk Nyugdíjas csoportjának felkérésére egy diavetítéssel kísért előadásra került sor II. János Pál pápa életéről és munkásságáról Wadowicétől Rómáig címmel.

November 12-én a plébániánkról Bereznainé Deák Judit, Szeles István és felesége, Márti, valamint jómagam részt vettünk Gödöllőn, a Családfesztiválon. Bíró László püspök atya indító szavai után családi népzenei produkciót láthattunk-hallhattunk, illetve képes beszámolót az egyes egyházmegyék e témához kapcsolódó programjaiból. Ezek után nagyon érdekes, tartalmas beszélgetések következtek (amelyek közül kiemelkedett Puskeli Mária előadása Batthyány Lászlóról és családjáról); találkozhattunk Lackfi Jánossal, aki az Aphonia zenekarral lépett színpadra. Késő délutánra a gyerekek is megérkeztek Máriabesnyőről, és közel 600-an vettünk részt a nap zárasaként Erdő Péter bíboros által bemutatott szentmisén. A napot Ókovács Szilveszter és felesége moderálta - remekül.

December 3-án került sor plébániánk utolsó, Család évéhez kapcsolódó programjára. Schäffer Erzsébet Príma Primissima-díjas újságírót láthattuk vendégül a közösségi házunkban. Egy nagyon szép, megható, mély érzésekkel teli, igazi adventi délutánban-estében volt részünk, méltó megkoronázásaként mind a központi téma, mind a közösségi életünk ez évi zárásaként.

Szeged, 2011. december 27.

Fodor Mónika


Ökumené

Ökumené csoport beszámolója 2011. évről

A 2011-es évet idén is a januári ökumenikus imahéttel kezdtük. Minden év elején együtt imádkozunk a keresztények egységéért az ökumenikus imahét szertartásain. A 2011-es év ökumenikus imahétnek kiemelt imaszándékait a keresztények egységéért, az igazság-és az igazságosságért, az erőszak elleni harcért, és a keresztény remény erősítéséért ajánlottuk fel. Plébániánkról számos testvérünk vett részt ezeken az alkalmakon.

Keresztény asszonytestvéreink meghívására Ökumenikus Nemzetközi Nőnapon vettünk részt, amin ebben az évben Bolívia (Közép-Amerika) asszonyaival lelki egységet alkotva közösen imádkoztunk 2011. március 5-én délután 5 órától az újszegedi Szent Erzsébet plébánia új közösségi házában. Az imádság mellett színes diaképek bemutatásával közelebbről megismertük országuk földrajzát, nemzeti kincseit, kultúrájukat, szokásaikat és életvitelüket. Plébániánkról többen részt vettünk ezen a felejthetetlen eseményen.

A „Házasság Hete” alkalmából rendezett ökumenikus rendezvénysorozat első állomása a Dóm volt közös istentisztelettel. Ezt követte kint a Dóm téri gyertyafényes felvonulás, ahol jelenlétünkkel tettünk tanúságot a házasság mellett Szeged városában. Azon a héten előadássorozat volt a házasságról a város több pontján. A befejező közös istentisztelet a Honvéd téri református templomban volt.

Szeged, 2011. december 21-én

Kovács Zsuzsanna
csoportfelelős


Teremtésvédelem

Teremtésvédelmi munkacsoport év végi beszámolója 2011

1. Rendszeresen tájékoztatjuk olvasóinkat a Szőlőfürt hasábjain, hogy mit tehetünk a plébániai közösségen belül környezetünkért, hogyan védhetjük világunkat az ártalmas hatásoktól megfelelő technológiákkal, önkorlátozással.

2. A Magyar Katolikus Egyház teremtés hetét lezárandóan október 2-án a 10 órai szentmisébenhálát adtunk a TEREMTÉS nagyszerű adományáért, melynek keretében terményszentelést tartottunk.

3. A családok évéhez kapcsolódóan a Belvárosi Plébánia által október 22-én szervezett teremtésvédelmi nap előkészítésében és lebonyolításában munkacsoportunk aktívan részt vett, úgy mint energiatakarékossági lehetőségek a háztartásban, háziasszonyi praktikák a mosás, befőzés, savanyítás, tésztagyúrás témakörében, valamint sok-sok gyermekeknek való kézműves foglalkozás, madáretető készítés.

A következő esztendőben is hívjuk és várjuk az együttműködő segítőtársakat!

Kalocsai Tibor


K.N. K. (Katona NÁndor Közösség)

Katona Nándor Közösség év végi beszámolója 2011

A közösség az idén is rendszeresen megtartotta péntek esténként hittanóráit a Szt. Anna szobában. Nagyböjtben és adventben lelki napot szervezett.

Együtt örülhetett és adhatott hálát a 100. tag születésének tavasszal.

A nyári családos tábort Badacsonyba szervezte, melyen 66 fővel vett részt.

Különféle szolgálattal igyekezett részt venni egyházközségünk eseményein, mint pl. farsangi műsor, pünkösdi lelki nap, valamint pásztorjáték.

Kalocsai Tibor