A MUNKACSOPORTOK 2013. ÉVI BESZÁMOLÓI


Akolitus
Cserkészet és ifjúság
Hitéleti statisztika
Hitoktatás
Karitász
Képviselőtestület
Közösségi Ház
Nyugdíjas Klub
Ökumené
Sajtó- és kommunikáció
Szent Mónika Imacsoport
Teremtésvédelem
TÉKA (Tarjánvárosi Élő Közösség Alapítvány)
Zenei életünk


 

Akolitus

Akolitus beszámoló 2013.

Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is igyekeztünk szolgálatainkat – szentmisék, istentiszteletek előkészítése és az azokon való tevékeny részvétel stb. – jól végezni.

Minden hónap vége felé tartottunk összejövetelt, amikor megbeszéltük az elmúlt időszak tapasztalatait , valamint az elkövetkezendő hónap feladatait és a szentmiséken való részvétel, továbbá az elsőpénteki áldoztatás beosztását. Az év folyamán minden szombaton elmentünk az Acél utcai Idősek Otthonába, ahol áldoztatással egybekötött igeliturgiát tartottunk, havonta általában egy alkalommal pedig szentmise volt. Elsőpénteken, és ha szükséges volt, akkor vasárnapokon is elmentünk megáldoztatni a templomba eljönni nem tudó beteg híveket. A keddenkénti szentségimádási napokon vezettük a reggeli és az esti zsolozsmát, amelyekben Farkas László akolitus testvérünk is részt vett. Nagyböjtben a keresztúti ájtatosságot, májusban és októberben a litániákat vezettük. Amikor szükség volt rá, temetési szertartást is végzett Babiczki András és T. Kis László. Egyházközségünk más csoportjainak tagjaként azok összejövetelein, munkájában is részt vettünk. Létszámunk hat fő, és még áldoztatóként besegít Vass Józsefné. Köszönjük segítségét valamint köszönjük a ministránsok, sekrestyések, kántorok, énekkar, Mária Légió, irodai dolgozók és minden kedves hívő segítségét szolgálatunkban.

Hálát adunk Istennek az elmúlt év minden kegyelméért, és kérjük bizalommal, hogy segítsen minket a jövő évi szolgálatainkban is.

 

Szeged, 2013. december 20.

 

Babiczki András és Ocskó Géza
akolitusok


Hitéleti statisztika

HITÉLETI STATISZTIKA 2013. Szent Gellért R..K..Plébánia

Kereszteltek száma: 1 év alatti 22

1 és 7 év közötti 12

7 éven felüli 7

41

Bérmálás szentségében részesültek száma. 2

 

Elsőáldozók száma: 16

Ebből felnőtt: 2

 

Házasságkötések száma: 4

Mindkét fél katolikus volt: 3

Vegyesházasság és szanáció: 1

 

Elhunytak (temetések) összesen

Férfiak összesen: 17 Ebből szentségekkel ellátva: 3

Nők összesen 30 Ebből szentségekkel ellátva 11

 

Hitoktatás: RÉSZLETESEN A HITOKTATÓK BESZÁMOLÓJÁBAN

 


Hitoktatás

Év végi beszámoló Hitoktatás 2013. év

A Szent Gellért Plébánia szervezésében a következő intézményekben folyik hitoktatás:

(1-8 osztály: 56 fő)

Hittanos programok a 2013-as évben:

 

Szögi Ildikó
hitoktató


Karitász

Beszámoló a Szeged-Tarjánvárosi karitász csoport 2013. évi munkájáról

 

A csoport létszáma: 11 fő

A rendszeresen támogatott családok, ill. egyedülállók száma: 80

Használt ruhákkal több száz rászorulót segítettünk.

 

Bevételek:

Szent Antal persely: 110.500 Ft

Szent Erzsébet napi gyűjtés: 22.800 Ft

Célzott gyűjtés gyermekétkeztetésre: 115.900 Ft

Karitász Központ pályázata: 56.000 Ft

(összesen: 305.200 Ft)

Kiadások:

Húsvéti élelmiszer csomag: 22.100 Ft

Karácsonyi csomag (80 db): 90.000 Ft

Gyermekétkeztetésre: 110.900Ft

Beiskolázási segélyre (pályázat): 80.000 Ft

(összesen: 303.000 Ft)

 

Év közben kétszer osztottunk a Karitász Központ szervezésében Európai Unió-s élelmiszer segélyt. Januárban 56 háztartásba (183 fő) 620 kg száraz tésztát, októberben pedig 32 háztartásba (118 fő) 940 kg lisztet, száraztésztát, tejet és édesítőt juttattunk el.

Húsvét előtt 27 élelmiszer csomagot készítettünk és osztottuk szét a templomunkban gyűjtött élelmiszerből ( 150 kg).

Szent Erzsébet napon 400 db Erzsébet kenyeret osztottunk ki az Egyházmegyei Karitász Központ ajándékaként.

Karácsonyi csomagunk (80 db) főként alapvető élelmiszerekből, édességből és tisztálkodó szerekből állt, erre költöttük a persely bevétel zömét. A vásárláshoz jelentős összeggel járult hozzá egy vállalkozó, a költségek kb 3-ét ő állta (1 csomag értéke kb. 5.000 Ft).

A csomagok elkészítésében és kiszállításában, programjaink lebonyolításában sokan segítettek, többek között a hitoktatók, a hittanosok, a Katona Nándor Közösség, a liturgikusok, a cserkészek.

Az országos Karitász Központ jóvoltából öt család kapott krízis segélyt áramszámla, fűtésszámla ill. közös költség rendezésére ( 363.000 Ft). Két kérvény még elbírálás alatt van.

A 20. alkalommal megrendezett Karácsonyi Karitász Vásár bevételéből 3 családnak segítettünk a téli fűtési költségekben ( 45.000 Ft). Önkénteseink aktívan részt vettek a karácsonyi alkotóház munkájában és a vásár lebonyolításában.

Javaslatunkra 7 család kapott Szeged város önkormányzatától karácsonyi ajándék csomagot.

Folytattuk a „Tarjánvárosi közösség a gyermekek ebédjéért” nevű akciónkat. Erre a célra 110.900 Ft-ot költöttünk, két iskolában 4 gyermek étkezését fizettük.

Köszönjük a kedves hívek hűséges anyagi támogatását, ami lehetővé tette programjaink megvalósítását.

Továbbra is folytattuk a karitász ügyeletet. Minden második szerdán két-három önkéntesünk várta a segítséget kérő testvéreket. Az év során több ízben szállítottunk a felhalmozódott használt ruhákból más karitász csoportoknak.

A Lipóti Pékség által rendszeresen felajánlott kenyeret és péksüteményt a nagyobb családok között osztottuk szét.

Csoportunk részt vett a Karitász Központ által szervezett egyhetes napközis nyári tábor lebonyolításában. Egy napot az algyői plébánián és a Borbála fürdőben töltöttek a különböző plébániákról jövő gyermekek.

Két önkéntesünk vett részt a Karitász Központ által szervezett hétvégi lelki gyakorlaton Domaszéken.

December 24-én a vigília szentmise után agapétrendeztünk a kisgyermekes családoknak és a magányosoknak. Csoportunk segített a tanévzáró, a búcsú és az elsőáldozás utáni agapék lebonyolításában is.

 

2013. december 18.

Dr. Miseta Mária
Karitász csoport vezető


Képviselőtestület

 


Közösségi Ház

Beszámoló a Közösségi Házban 2013. évben végzett munkáról.

 

A Közösségi Ház fő feladata változatlanul, a megfelelő hely és körülmény biztosítása az ott folyó lelki életünket szolgáló munkához .

A hittanos csoportok száma jelentősen csökkent mivel az iskolai hitoktatás lehető-

ségei megváltoztak. Jelenleg 2 csoport működik a Közösségi Házban.

Hittan jellegű foglalkozásoknál változás a Mustármag és a Kiscsaládos csoport

működése. Hiányzik a Baba ama klub munkája.

Egyéb közösségi foglalkozás 6 csoportban történik.

A Közösségi Házban folyó cserkész őrsi foglalkozások száma nem, de létszámuk nőtt.

 

Az esetenkénti foglalkozásokat az alábbi csoportosítás foglalja össze.

A zárójelbe írt szám az előző év adatát tartalmazza.

 

Egyházi munkánkat szolgáló megbeszélés, rendezvény: 7 (15)

Cserkész rendezvények 6 (12)

(továbbképzések, csapatgyűlések, stb..)

Elsőáldozók lelki napja 2 (1)

Piarista diákok lelkigyakorlata 1 (0)

Karolinás gyermekek lelkigyakorlata 1 (1)

Plébániai lelkigyakorlat 1 (1)

Szórakoztató rendezvények 2 (4)

Egészségmegőrző torna 145 (150)

Családi rendezvény, ünnep 6 (13)

Karitasz régiós nap 2 (1)

Szállást adtunk 216 főnek (215)

Vendégéjszakák száma 484 (389)

Hittanos bennalvás 1 (0)

Cserkész bennalvás 4 (0)

Cursilló 2 (0)

Továbbképzés, oktatás 8 (0)

Temetési agapé 1 (0)

Az éves kazánkarbantartás elmaradt.

 

A Közösségi Házban folyó munkát 10-13 önkéntes segíti.

A Közösségi Házban folyó munkánkat segitő adományok összege: 1.241.900 Ft.

Ez az elmúlt évinek: 132,57 %-a.

 

Papp Ilona


Nyugdíjas Klub

Beszámoló a Nyugdíjas Klub 2013 évi munkájáról:

2013. januárban Székelyné Klárika átadta a klubvezetői feladatot Lakó Ferencnének.

Összejöveteleinket továbbra is az aktuális hónap utolsó péntekén tartjuk, délelőtt 10 órakor.

Gyakran hívunk külső előadót a témák színes és szakszerű megvilágosításához.

Programjaink 2013-ban:

Január 25.: Székelyné Klárika bejelentette a klubvezetés átadását. Lakó Ferencné bemutatása. Korom Ilona a klubtagok nevében nagyon szép, megható szavakkal köszönte meg Klárika sokévi odaadó, színvonalas munkáját. Boros Gyula idősügyi referens méltató szavai.

Február 22.: Vendég előadó Kálplán Pál szerb ortodox parókus volt, aki a böjt jelentőségéről, értelméről, formáiról, szabályairól beszélt a számunkra megszokottól kicsit más megvilágításban. Az előadás második részében a magyarországi ortodoxia történetét vázolta fel.

Március 03.: "Jövevény voltam és befogadtatok" címmel részt vettünk az Evangélikus templomban megrendezésre került Ökumenikus Világimanap szervezésében és lebonyolításában.

Március 29.: A Keresztutat a nyugdíjas klub állította össze és vezette.

Április 26.: Játékos keretek között próbáltuk még jobban összehangolódni, mélyebben megismerni egymást. Megbeszéltük az évre vonatkozó további programokat, elképzeléseket.

Május 31.: Látogatás tettünk a Napsugaras Tájházban, amely az 1879-es Nagyárvíz után épült alsóvárosi parasztházak egyike. A városképi jelentőségű műemlék ház az Alföldre jellemző korabeli berendezésekkel, használati tárgyakkal igen érdekes látvány nyújtott. A látogatás végén megnéztünk egy, a témához szorosan kapcsolódó dokumentumfilmet a boldoggá avatására váró Bálint Sándorról.

Június 28.: Vendégeink voltak; Dr. Rajtik Andrea alezredes, a Városi Rendőrapitányság munkatársa, és Bakai Krisztián százados, a Taránvárosi Rendőrőrs vezetője. Előadásukban az idősek sérelmére elkövetett bűncselekményekre és főleg azok megelőzési lehetőségeire hívták fel a figyelmünket.

Július 07.: A Nemzetközi Tiszai Halfesztiválon a Senior Center szervezésében vettünk részt.

Július 14.: "Nem fúj a szél nem forog" címmel az Újszegedi Szabadtéri Színpadon bemutatott színvonalas operett és magyarnóta esten 20 nyugdíjas vehetett rész, pályázattal támogatott belépőjeggyel.

Augusztus 04.:"Kávéházi dalok és nóták" címmel a Városházi Esték keretében vettünk rész egy vidám esten.

Szeptember 06.: Nyári élményeinkről beszélgettünk. Megemlékeztünk a szeptemberi Mária ünnepekről.

Szeptember 24.: Képviseltük plébániánkat a Belvárosi Plébánia által szervezett őscsanádi búcsún és zarándoklaton.

Szeptember 27.: Az algyői Borbála fürdőben úszkáltunk és áztattuk fájó ízületeinket pár kellemes órában.

Otóber 17.: Szép őszi sétát tettünk a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében, ahol megnéztük az üvegház hatalmas kaktuszait, pálmáit, a kertben gyönyörködtünk a természet őszi színeiben.

Október 25.: Vendégünk volt Hess István jezsuita atya, aki "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet" címmel tartott nagyon szép előadást.

November 14.: A Móra Ferenc Múzeumban "Benczúr a festőfejedelem" címmel emlékezetes, szép tárlatvezetéses kiállítást néztünk meg.

November 29.: Vendégünk volt Szabó Sándorné dietetikus, aki az egészséges étkezésről, az egészséges ételekről, és a helyes étkezési szokásokról beszélgetett velünk.

December 14: Az év fénypontja, adventi, s egyben évzáró ünnepségünk, melynek igazi ajándéka az a gyönyörű műsor volt, amit a Lumen Együttestől kaptunk. Sikeres pályázatunknak, valamint Kónya Gábor önkormányzati képviselő anyagi segítségének köszönhetően kis ajándékkal és hidegtálas uzsonnával is meglephettük tagjainkat, melyet szintén a Lumen Együttes által gyönyörűen berendezett és feldíszített teremben fogyaszthattunk el.

Egyéb:

Az Önkormányzattól ebben az évben 70 e. Ft támogatást kaptunk pályázat útján. Kónya Gábor önkormányzati képviselő 50 e Ft-al támogatta év végi rendezvényüket. Köszönet érte. J További munkánkat segíti még a 2014-re áthúzódó, az Emberi Erőforrás Minisztérium által kiírt, a plébánia egyéb közösségeivel közös felhasználásra kerülő nyertes pályázatunk.

Köszönetet mondok Székelyné Klárikának az első év nehézségein átsegítő nagyon hasznos tanácsaiért, Bereznainé Juditnak a pályázatok elkészítésében nyújtott pótolhatatlan segítségéért, Gyuri atyának a bizalomért és a jó tanácsokért, valamint minden nyugdíjas klubtársamnak a türelmes szeretetért.

Lakóné Varga Mária


Sajtó- és kommunikáció

A Szeged-Tarjánvárosi R. K. Plébánia Sajtó- és Kommunikációs munkacsoportjának beszámolója a 2013. évi tevékenységéről

Személyi változás: nem történt. A Szőlőszem illetve a Szőlőfürt szerkesztését továbbra is Zólyomi Norbert és Miseta Mária végzik, Tóthné Pattogató Judit „külsős”-ként sok anyagot küld a szerkesztőségnek. A Szőlő-Levél és a Gyevi Rózsaszirom elkészítését Zólyomi Norbert végzi.

1. Szőlő-Levél + Gyevi Rózsaszirom

Az idén a Szőlő-Levél heti rendszerességgel, 100 példányban, vasárnaponként jelent meg. 43 számot adtunk ki összesen a 484.-nél tartunk (tavaly ez 45 és 444 volt). Júliusban és augusztusban nyári szünetet tartottunk.

A Szőlő-Levél minden héten nyomtatható formátumban felkerült honlapunkra!

KÉRJÜK A KEDVES HÍVEKET, HOGY EZT MINDEN ALKALOMMAL BÁTRAN VIGYÉK HAZA!!! Egyrészt érdemes a szentírási szakaszokat otthon újra átelmélkedni, másrészt a gyakran nagyszámú hirdetések is megtalálhatók benne. Ingyenes, viszont a plébániának felesleges kiadás, ha az újságos asztalon hagyják... Az idén már nem maradt olyan sok az asztalon, tehát hatásos volt a tavalyi és az évközbeni hirdetés is!

A Gyevi Rózsaszirom szintén heti rendszerességgel, 100 példányban, vasárnaponként jelent meg. 43 számot adtunk ki összesen az 99.-nél tartunk (tavaly ez 45 és 56 volt). Júliusban és augusztusban nyári szünetet tartottunk.

2. Szőlőfürt

A Szőlőfürt 4 alkalommal jelenenik meg egy évben, jelenleg a 135.-nél tartunk. Nagyböjt végén (Húsvét előtt), a hittanos évet záró Te Deum környékén, a templombúcsúra és Karácsonyra. Terjedelem: átlagosan 14, A/4-es méretű oldal. Példányszám: 250. A Családi mellékletet Összeállításán formai szempontból nem változtattunk az idén. Szeptembertől megszüntettük a Családi mellékletet, tekintettel arra, hogy plébániánk egyházszemlélete miatt az egész újság amúgy is családias jellegű. (Egyébként évekkel ezelőtt egy pályázat miatt jött létre az a melléklet, korábban sem volt.) Az újság önköltségi ára továbbra is: 150.- Ft (tavaly még 140.- volt)

A Szőlőfürt minden száma nyomtatható formátumban felkerült honlapunkra!

3. Faliújság

A kedves híveket a faliújságokra kifüggesztett hirdetményekkel ez évben is igyekeztünk rendszeresen tájékoztatni.

4. Honlap, Internet

Az evangelizálás és a kommunikáció érdekében plébániánk a rendelkezésre álló modern technikai eszközöket már évek óta igénybe veszi. Ez ebben az évben sem volt másként. Az Internet és az e-mail lehetőségeit kihasználva sajtómunkacsoportunk vezetője rendszeresen igyekszik informálni a kedves híveket a plébániánkat és egyházunkat érintő eseményekről. Honlapunk naprakész információkkal szolgál, de minimum heti rendszerességgel frissül.

A Szőlő-Levél és a Szőlőfürt menüpontoknál újságjaink minden megjelent száma letölthető PDF formátumban.

A Hírek menüpont alatt az összes hirdetés elolvasható, félévre visszamenőleg. A Galéria menüben az idei és az elmúlt 4 év fontosabb közösségi eseményein készült fotói tekinhetők meg.

A Facebook-on is jelen van plébániánk: „Szeged-Tarjánvárosi R. K. Plébánia és Szent Gellért Templom” néven. Aki fent van a Facebook-on, adminisztráció, meghívás stb. nélkül rákereshet. Ezen a fórumon keresztül könnyedén lehet bárkit értesíteni közösségünk eseményeiről. Ráadásul nemcsak a plébánia szólíthatja meg az embereket, hanem ők is tehetnek fel képeket, információkat az oldalra. Adminisztrátora Zólyomi Norbert.

Honlap: változtatás nem történt. Minden egyes oldal önálló, a címsorból kimásolható, hivatkozással rendelkezik, amit tovább lehet küldeni. Címünk továbbra is: www.szegedtarjanplebania.hu

Honlapunk látogatottsága (kerekített értékek):

Év

Belapozás

A számláló állása az év utolsó hetén

2006

7350

2007

5150

12558

2008

7700

20286

2009

6500

26895

2010

8400

35277

2011

9700

45393

2012

12000

57162

2013

14000

71265

 

Szeged, 2013-12-19

Zólyomi Norbert
sajtóapostol


TÉKA (Tarjánvárosi Élő Közösség Alapítvány)

 


Zenei életünk

Tóthné Cseh Erika

A Lumen együttest érintő eseményekről színvonalas honlapjukról részleteket is megismerhetünk a http://lumen7.webnode.hu/ oldalon.


Kulturális- és sport

Fodor Mónika


Ökumené

Ökumenikus Imahét 2013. január 20-27.

Az idén az ökumenikus imahét imáit az indiai kisebbségben élő és hitükért nagyon küzdelmes életet élő keresztény fiatalok állították össze. Az imahét mottója: „Mivel állhatok az Úr elé?” Szegeden estéről estére más templom és imaház adott otthont a közös együttlétnek. Plébániai közösségünkből jónéhányan részt vettünk ezeken az áhitatokon.

Ökumenikus Női Imanap 2013. március 03.

Az idei női ökumenikus imanap vendéglátói a szegedi evangélikus közösség volt. „Idegen voltam és befogadtatok” ez az ismerős jézusi ige volt az imanap mottója. A liturgiát idén a dél-francia keresztény nők állították össze. Plébániai köreinkből a terem-dekorációjában, felolvasásban segítettünk evangélikus testvéreinknek

Katekumenátus

Bozsó Ágnes katekumennek a kereszt átadási szertartása március 22-én volt az esti szentmise keretében, majd húsvét nagyszombatján a keresztség szentségében részesült.

Az év további katekumenjei , ildikó és Anette, augusztusban kezdték a katekumenátust. Bemutatásuk a plébániai közösség előtt december 8-án történt a vasárnapi 10 órás szentmise keretében.

Kovács Zsuzsanna


Szent Mónika Imacsoport

Nagyböjtben március 1-én a pénteki keresztut at a Mária Légió és az Irgalmasság imacsoporttal együtt mondták.

Az idei országos szent Mónika találkozón Székesfehérváron május 18-án képviselték plébániánkat.

A Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN) alatt augusztus 22-én a Dómban a fiatalokért imaórát vezettek.

Az újszegedi Szent Mónikások meghívására közös estén vettek részt Újszegeden a közösségi házban.

Kovács Zsuzsanna


Teremtésvédelem

Teremtésvédelmi munkacsoport év végi beszámoló 2013

A Magyar Katolikus Egyház teremtés hetét lezárandóan október 6-án a 10 órai szentmisébenhálát adtunk a TEREMTÉS nagyszerű adományáért, melynek keretében terményszentelést tartottunk. A szentmisét követően a megszentelt terményeket a termelők szétosztották a hívek között.

Kalocsai Tibor


Cserkészet és ifjúság

Az 550. sz. Márton Áron Cserkészcsapat létszáma 88 fő, melyből kb. 70 fő az aktív cserkészünk. Csapatunk 3 rajban végezte munkáját, mely 14 őrsből áll. Foglalkozásainkat hetente tartottuk meg. Ebben az évben két új őrssel bővült csapatunk. 5 új őrsvezetőt képeztünk ki. Az év során volt 3 rajportyánk, egy kiscserkész tanyázásunk és egy cserkésztáborunk. E mellett minden őrs volt saját őrsi portyán. Cserkészeink szerveztek egy keresztutat és részt vettek az adventi rorátékon is. Minden hónapban volt egy csapatmisénk.