T. K. K. (TÖLTÉSEN KÍVÜLI KÖZÖSSÉGEK)


Csoportvezető: Ferenc Fábiánné, Terike
Munkatársak, segítőtársak: Tarjányi Anita, Fodor Mónika, Kalocsai Tibor, Kis Ilona.
Célkitűzése:  a körtöltésen kívüli plébániák területén élő hívők összefogása, ünnepeik és programjaik közös megélése.
Tevékenységi területe: közös programok szervezése a plébániai csoportokkal: családi napok, ökumenikus találkozó, hittan versenyek, nyári kulturális és sport napok, gazdasági tapasztalatcsere stb.
A T. K. K.-t Dr. Laurinyecz Mihály atya álmodta meg, és az ő kezdeményezésére 2007 szeptemberében alakult meg 5 plébániai közösségből, a Tátra téri, az algyői, a tápéi, a Petőfi-telepi és a rókusi egyházközségek plébánosaiból, valamint a plébániákhoz tartozó világi munkatársakból. (Ezen plébániák mindegyike rendelkezik a körtöltésen kívüli területekkel.)
Ennek a közösségnek a célja, hogy az emberek közelebb kerüljenek egymáshoz, és az egyházközösségekben folyó eseményeket megismerjék és megosszák egymással. Ahhoz, hogy egy jó, keresztény, emberi közösség formálódjon és a vallási igényesség növekedjen, fontos az összetartás, az egység, az együttműködés, a kölcsönösség és a tájékozottság. Ehhez hozzátartozik, hogy részt vegyünk más egyházi közösségekben történő eseményekben, és a helyzet adta lehetőségeket kihasználva különböző programok megszervezése is beletartozik, amiben vállalnunk kell az összjátékot az atyákkal és a munkatársainkkal.
A résztvevők havonta egyszer találkoznak valamelyik plébánián. Ilyenkor beszámolunk az elmúlt időszak történéseiről, pl. az elsőáldozásról, a bérmálkozásról, búcsúról, lelkigyakorlatokról, a Biblia évével kapcsolatos eseményekről, hittanversenyről. Megosztottuk ismereteinket az egyes plébániák területén lévő más vallási közösségekről, megvitattuk, hogyan lehetne az ökumenizmus jegyében kapcsolatba kerülni velük, továbbá javítani a kapcsolatot a világi, az önkormányzati képviselők és az egyházközségi képviselőtestületek között, pl. a közös egyházi és világi ünnepek szebb, összehangoltabb megünneplése érdekében. Megosztottuk ismereteinket a média egyházi műsorairól, megbeszéltük, hogyan lehetne a Toronyirány, Új Ember, Keresztény Élet olvasását, előfizetését szorgalmazni, és megismertük az egyes plébániák saját kiadványaikat is.
2009 őszén a Szent András Evangelizációs Iskola képviseletével egy 3 éves lelkiségi képzés indult a csoportoknak, testületi tagoknak, és a plébániákhoz tartozó híveknek.

Béke-telep, búcsú (2007. november 25.)
Hittanos találkozó a plébániánkon (2008. december 19.)

Találkozó a Közösségi Házban templomunk búcsúján (2009. szeptember 27.)

Petőfi-telep, Jézus Szíve templom (2010. október 16.)

 

 

 

 

 

 

 

Vissza a Csoportok oldalra