CSERKÉSZET


Az 550. Márton Áron Cserkészcsapat honlapja

 

A Szeged-Tarjánvárosi plébánián járva gyakran összefuthat az ember kék, zöld, barna, sárga csíkos nyakkendőt viselő gyerekekkel és felnőttekkel, akik jókat játszanak, tüzet raknak a kertben, kisebb csoportokban csomózást tanulnak, vagy éppen kirándulni, táborozni készülődnek. Ők a cserkészek. De kik is ők? Mi is a cserkészet célja, lényege? Milyen konkrét szervezeti keretek között élnek a cserkészek plébániánkon, és mivel foglalkoznak? A továbbiakban ezekre a kérdésekre kaphat választ az érdeklődő.

Mi a cserkészet? A Magyar Cserkészszövetség alapszabályzata szerint önkéntes, politikamentes vallásos ifjúságnevelő szervezet, amely mindenki számára nyitott, származásra, emberfajtára, és felekezetre való tekintet nélkül. A szervezet célját, alapelveit és nevelési módszerét az alapító lord Baden-Powell határozta meg. Célja a jellemnevelés, az hogy a fiatalok krisztusibb emberré, magyarabb magyarrá váljanak. Alapja a 10 cserkésztörvény és a cserkészfogadalom. Egyaránt fontosnak tartja a lelki, szellemi és fizikai képességek fejlesztését, az egyénre mint teljes egységre kíván hatni.

A cserkészetet lord Robert Baden-Powell alapította a 20. század elején, aki a Scouting for boys (Cserkészet fiúknak) című művében foglalta össze pedagógiai alapelveit.

A cserkészetben, bár alapjában véve ifjúságnevelő mozgalom, minden korosztály megtalálhatja a helyét. A 6-11 évesek a kiscserkészek, 12-16 cserkészek, 16 éves kortól lehet valaki rover egészen addig, míg aktívan be tud még kapcsolódni a cserkészéletbe, ha már nem (munka, család, stb. miatt), öregcserkész/felnőttcserkész lehet. A cserkészfogadalom egy életre szól, életforma akkor is, ha már nem tud az ember hetente foglalkozásokra, és rendszeresen portyákra, táborokba járni.

A cserkészet alapközössége az őrs, mely 6-8 fő kis közössége. Minden cserkésztevékenység alapvetően őrsi keretben történik. Több őrs alkot egy rajt, több raj építi fel a csapatot. A magyarországi cserkészcsapatok 11 kerületet alkotnak, ebből épül fel a Magyar Cserkészszövetség.

Rövid csapattörténet:
1989-ben kapta meg működési engedélyét, akkori fenntartó testülete a Belvárosi Plébánia volt, első csapatparancsnoka pedig Dr. Harsányi Géza. 1997-ben Laurinyecz Misi atya vette át a csapatparancsnokságot. 2001-ben a Tátra téren is megindult a cserkészélet, az első érdeklődő gyerekekből megalakult a Singer Ferenc raj, a támogató, érdeklődő felnőttekből pedig a Nagytanács. Egy ideig párhuzamosan folyt a cserkészmunka a Dómban és a Tátra téren, majd 2002-ben az egész csapat a Tarjánvárosba "költözött". Singer Ferenc nevét most már az egész cserkészraj viseli, a csapat Fenntartó testülete pedig a Tátra téri plébánia lett.

A kiscserkész- és cserkész őrsök minden szombaton 10-11:30-ig tartják őrsgyűléseiket a Plébánián és a Közösségi Házban. Ha valakinek kedve van csatlakozni, ebben az időpontban jelentkezhet! Minden hónap utolsó vasárnap de. 10-kor csapatmisén vesznek részt, szintén havonta van vezetői megbeszélés. Ősszel, télen és tavasszal egy-egy többnapos kirándulás szerepel a programban, ennek portya a neve. Tanév végén keretmesés próbázáson adnak számot a gyerekek, hogyan sikerült gyarapodniuk ismeretekben, cserkészies mentalitásban.

Nyáron 10 napos csapattábor koronázza meg az egész éves munkát, teljesen nomád körülmények között. A kiscserkészek 5 napos tanyázáson vesznek részt, ez nem teljesen nomád. Ezeken a minden évben állandó programokon kívül még számos lehetőség adódik: pásztorjáték, csapatfarsang, szánkózás, stb. Szeretettel várunk mindenkit, gyerekeket, felnőtteket, aki szeretne bekapcsolódni ebbe a nagy kalandba!

Linkek:

Magyar Cserkészszövetség hivatalos honlapja: http://www.cserkesz.hu

Az V. (Délmagyarországi) kerület honlapja: http://otker.cserkesz.hu/

Cserkész linkek gyűjteménye: http://www.cserkesz.lap.hu

 

 

Vissza a Csoportok oldalra