EFOP 1.3.7-17-2017-00041 PÁLYÁZATI PROGRAMOKEFOP1.3.7-17-2017-00041

A kedvezményezett neve: SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA

A projekt címe: Szeged-Csanádi Egyházmegye Közösségfejlesztése - Szeged - A társadalmi kohézió erősítése a szegedi Szent Gellért Plébánia és a Tarjánvárosi Élő Közösség Alapítvány közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével

- a szerződött támogatás összege: 49.997.837 Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 100%
- a projekt tartalmának bemutatása: Lásd lent!
- a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. február 28.
- projekt azonosító száma: EFOP1.3.7-17-2017-00041

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a hátrányos helyzetű személyek befogadása, a leszakadó rétegek támogatása, életük megsegítése, a mélyszegénységben és a többségi társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok csökkentése. A hátrányok csökkentése mellett további cél a mélyszegénységben élők - köztük teljes családok és romák -felzárkóztatása, a gyermekek és fiatalok esélyeinek növelése, az egyedülálló idősek veszélyeztetettségének csökkentése, valamint a szegénység, a bűnelkövetés és a fizika-mentális leépülés esélyének a mérséklése.
A Szent Gellért Plébánia, illetve a Tarjánvárosi Élő Közösség Alapítvány jelenlegi és múltbeli tevékenysége predesztinálja a megvalósítani kívánt programok sikerességét. E szervezetek fő célkitűzései között ott szerepel az esélyegyenlőség biztosítása, a leszakadó társadalmi csoportok hátránykompenzációja, a mindennapi boldogulás elősegítése.
A megvalósítandó programokon keresztül az elérni kívánt cél a leszakadó csoportok felzárkóztatása, mely az érintett célcsoportokon túl a társadalom egészét pozitív hatásokkal éri el. Meggyőződésünk, hogy a 3 évesre tervezett program hagyományokat teremt majd, és igazán hosszú távú hatásokat tud elérni a célcsoport körében.
A megvalósítani kívánt programok keretében szeretnénk a célcsoport tagok számára közösségi alternatívákat mutatni a helyi szervezésű közösségi, kulturális és önkéntes programokkal, melyekkel kapaszkodó teremthető számukra az iskolai közösségeken és a már meglévő helyi közösségeken felül.
A célcsoporti programok a könnyed szórakozáson felül valós értéket jelentő, felzárkóztató ismeretanyagot is közvetítenek a hátrányos helyzetű célcsoporttagok felé,
A programokba épített önkéntes tevékenységek által pedig növekedni fog az egyes esélyegyenlőségi célcsoportok közötti empátia, kialakul bennük az egymáson, egymásnak való segítés igénye is
A projekt 3 éves időtartama alatt az alábbi tevékenységek valósulnak meg, mind a három év alatt ismétlődve:

III. 1. TEVÉKENYSÉGI KÖR: A CÉLCSOPORTTAL KAPCSOLATOS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK
1. főtevékenység: Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés
Érzékenyítő csoportos foglalkozások:
Cserkésztábor
2. főtevékenység: Társadalmi együttélés javítása
Közösségfejlesztés-közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre:
Nyugdíjas klub karácsonyi, ünnepi vacsorája

Közösségi tér kialakítása, működtetése:
Közösségi tér: Csendes percek szoba kialakítása

Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása:
Egyházzenei koncertek
Pünkösdhétfő közösségi nap
Búcsú

Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása:
KNK nyári családi tábor

Hátránykompenzációs tevékenységek:
Hagyományos nyári családi nyaralás

4. főtevékenység: Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése)
Egyéni, csoportos ismeretterjesztő alkalmak, foglalkozások szervezése, lebonyolítása:
Nagyböjti képzőművészeti kiállítás
Kézzel másolt Biblia fakszimile kiadása

Kallódó fiatalok támogatása, segítése:
Nyári napközis hittantábor

III. 2. TEVÉKENYSÉGI KÖR: SZERVEZETFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK
1. főtevékenység: Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése
2. főtevékenység: Vezetésfejlesztés

A képek az eredeti fotók alacsonyabb felbontású és gyengébb minőségű változatai!

Képzőművészeti kiállítás - Gyukics Péter fotókiállítása (2020. szeptember 26.)
Hagyományos családi nyaralás - Nyírség (2020. augusztus 31. - szeptember 5.)
Katona Nándor Közösség - Telkibánya (2020. augusztus 16-22.)
Cserkésztábor - Dubicsány (2020. július 20-25.)
Nyugdíjas Klub karácsonyi ünnepsége a LUMEN Együttessel (2019. december 21.)
Templombúcsú (2019. szeptember 29.)
Csendes percek szoba felszentelése (2019. szeptember 14.)
Csendes percek szoba (2019. szeptember 5.)
KNK nyári tábora - Telkibánya (2019. augusztus 4-11.)
Cserkésztábor - Noszlop (2019. július 7-22.)
Nyári napközis hittantábor (2019. július 29. - augusztus 2.)
Nyári napközis hittantábor (2019. július 22-26.)
Plébániai nyaralás - Szombathely (2019. július 8-13.)
Pünkösdhétfői Közösségi Nap (2019. június 10.)
Egyházzenei koncert (2019. június 1.)
Egyházzenei koncert (2019. május 24.)
Bibliamásolók Bibliaköre (2019. május 17.)
Bibliamásolók Bibliaköre (2019. április 26.)
Nagyböjti képzőművészeti kiállitás (2019. március 31.)
NCD-találkozó (2018. november 9.)
NCD-találkozó (2018. október 5.)
Egyházzenei koncert - Kuzma Levente (2018. október 6.)
Templombúcsú (2018. szeptember 23.)
Egyházzenei koncert - Kuzma Levente (2018. augusztus 25.)
KNK-nyaralás (2018. augusztus 4-12.)
Nyári napközis hittantábor (2018. július 23 - augusztus 3.)
Cserkésztábor (2018. július 2-15.)
Plébániai nyaralás (2018. július 2-7.)
NCD-találkozó (2018. június 22.)
NCD-találkozó (2018. június 1.)
NCD-vezetőkőpző (2018. május 30.)
Pünkösdhétfői Közösségi Nap (2018. május 21.)
NCD-találkozó (2018. május 11.)
NCD-vezetőképző (2018. április 25.)
NCD-találkozó (2018. április 16.)
Képzőműszeti kiállítás (2018. március 22.)
EFOP vezetőképzés Mátraverebély-Szentkúton (2018. március 5-7.)
Képzőművészeti kiállítás (2018. március 4.)

 

Vissza a lap elejére