BEMUTATKOZÁS
Szent Gellért Plébánia, Szent Gellért Templom és Apor Vilmos Közösségi Ház

"Isten akaratát keresve, a Szentlélek vezetésével mi, a Szeged-Tarjánvárosi Egyházközség Képviselőtestülete,
küldetésünknek tartjuk,
hogy a plébánia vonzáskörzetébe tartozó hívőknek és nem hívőknek,
akiket személyes példamutatásunkkal is megszólítunk és akik minket megszólítanak, valamint a felnövekvő nemzedéknek
hirdessük és továbbadjuk Krisztus örömhírét;
felkínáljuk mindenkinek a közösségünkhöz való tartozást, hogy ezáltal életük reményt és hitet kapjon."

Plébániánk történetéről és életéről szóló letölthető prezentáció! (PPS ~ 106 MB)

A Bonum TV összeállítása plébániánkról és a bibliamásolásról (FLV ~ 60 MB)

Szent Gellért Plébánia (korábban: Szeged-Tarjánvárosi Római Katolikus Plébánia)

Alapítva: 1966-ban "Szeged-Tarjánvárosi Római Katolikus Plébánia" néven

Módosítva: 2009. december 18-án felvette a "Szent Gellért Plébánia" nevet. A névváltozás nem jelent sem területi, sem személyi vagy egyéb változást!

Rövid története: A mai plébánia területéhez tartozó Baktóban és Újsomogyi telepen (ma Újpetőfi telep) az 1940-es évek második felében vincés nővérek és lazarista szerzetesek is működtek (rendházuk az Alkotmány utca 13. sz. alatt volt). Az 1950-es évekről sajnos szinte semmi dokumentum nem maradt fenn. Szeged ezen peremvidéke amolyan senki földje volt. A Felsővárosi és a Újpetőfi-telepi plébániák misézőhelye volt. Onnan jártak ki a lelkipásztorok (Balog Jenő, Bacsilla Sándor, Kiss István) a Szent Filoména kápolnába, amely eredetileg az Uzsoki utca 10. szám alatti házban volt. Ez az épület még ma is áll, a templom felé jövet a bal oldalon van. A kapu felett 1928-as évszám olvasható. Özv. Muntyán Valérné Goller Emília (1871-1962) a Tátra tér 5. szám alatti házát 1958-ban a csanádi püspökségnek ajándékozta abból a célból, hogy benne egy kápolnát alakítsanak ki. Így 1959-ben az egykori kápolna átköltözött az Uzsoki utcából ebbe az épületbe, mely a templomépítésig állt, majd lebontották.
Kiss István atya A kommunista rezsim üldözöttje, aki a Csillag börtönt is megjárta. Korábban tábori lelkész és püspöki tanácsos volt. 1955-től Petőfi-telepi lelkész, 1958-1966 között a Szent Filoména kápolna igazgatója. Plébániánk 1966-ban lett önálló, amikor a Felsővárosi plébániáról leválasztott egyházközség vezetésére Singer Ferenc atya kapott kinevezést. Az ő irányításával 1971 és 1975 között épült fel a Szent Gellért templom. Dr. Kiss Imre atya plébánossága alatt (1993-1999) az Iglói utca 1. szám alatti ház megvásárlásával az egyházközségnek Közösségi Háza is lett. Dr. Laurinyecz Mihály atya plébánossága (2000-2011) alatt a régi épületet elbontották és a helyén a ma is álló új Apor Vilmos Közösségi Ház található.

Megközelíthető:
- autóval:
a József Attila sugárúton (47-es főút) Hódmezővásárhely felé haladva, a Budapesti körút - Makkosházi körút csomópont után kell lefordulni balra. Algyő felől a 47-es úton a városba érve a töltés után rögtön az első mellékutcánál kell lefordulni jobbra.
- villamossal: 3, 3F, 4. A végállomásnál vagy az utolsó előtti megállónál (Budapesti krt.) érdemes leszállni.
- autóbusszal: 77, 77A: A József A. sgt-Budapesti krt. megállónál kell leszállni.
A kis panelházak között hamarosan feltűnik a Tátra tér, mely öt utca találkozásánál jött létre. Térkép

Plébános: Dr. Benyik György ~ Plébánosi levelek

Szentmisék: Vasárnap 10 és 18, hétköznapokon 18 órakor (alkalmanként igeliturgia!).

Szentségekben való részesedés: a keresztelés, elsőáldozás, bérmálás és házasság szentségéről való tudnivalók a Szentségek oldalon olvashatók.

Csoportok: plébániai közösségünket számos csoport alkotja, amelyekről bővebb információ a Csoportok oldalon található.

Célunk: Közösségeinkben megélt hitünkkel szeretnék megvalósítani, hogy plébániánk, templomunk és közösségi házunk Isten hajléka legyen az emberek között.

 


Lelkipásztorok az önálló plébánia előtti korszakból

Molnár Antal
1950. június 19. -1950. szeptember 1.
Balog Jenő
1950.szeptember1. - 1954. augusztus 4.
Bacsilla Sándor
1954. augusztus 4. - 1955. szeptember 10.
Kiss István (1892-1966)
1955. szeptember 10. -1966. augusztus 26.


Plébánosaink


Singer Ferenc (plébános)
1966. augusztus 26. -1993. január 3.


Kovács Péter (plébániai kormányzó)
1993. január 3. - augusztus 15.


Dr. Kiss Imre (plébános)
1993. augusztus 15. -
2000. augusztus 15.

Dr. Laurinyecz Mihály (plébános)
2000. augusztus 15. -
2011. április 14

Dr. Benyik György (plébános)
2011. április 14. -
(1978-1993: kisegítő lelkész)


Kisegítő lelkészeink


Gyulay Endre
1980-as évek

Sófalvy Márton
1980-es évek

Dr. Balogh József
1990-es évek

Kardos Mihály
1990-es évek

Dr. Lénárd György
1999-től 2007. október 8.-ig

Liszkai Tamás (káplán)
2002. szeptember-december

Dr. Réthy István
2009-2010

Dr. Bányai János
2010-2013

Mádi György
2011-2014. március
 

 


Szent Gellért Templom (Galéria)

A templom védőszentje: Szent Gellért

Épült: 1971-1975

Felszentelve: 1975. szeptember 21-én

Templomunk létrejötte Isten különös ajándéka volt. Az akkori politikai rendszer nem kedvezett túlságosan a templomépítéseknek, sem a templomépítőknek. A hetvenes években épült fel a Tarjántelepi panel-városrész. A József Attila sugárút másik oldalán, Fodor-telepen működött a Kis Szent Teréz, majd Szent Filoména kápolna. Az özvegy Muntyán nénitől ajándékba kapott kis magánház adott otthont ezidőtájt Isten népének, a fodortelepi és környékbeli híveknek. Az épület lassan szűknek bizonyult.

Az új lakótelep létrejöttével is számolva Singer Ferenc atya Istenbe vetett bizalommal, csodálatraméltó erővel és kitartással nekifogott az építkezésnek. Először is az egész város ügyévé tette az új kis templom születését. Egy kis makettel, mely az épületet ábrázolta végig járta Szeged templomait, és kérte a hívek imáit, önkéntes adományait, felajánlott segítségét, munkáját.

Ezután - némi furfanggal - elfogadtatta a város és megye, egymással nem mindig szinkronban intézkedő vezetőivel a "templombővítés" tervét. Az iratokban mindenütt ez a kifejezés szerepelt. Így készült el végül "bővítés" ürügyén a félig lebontott régi falak mögött egy új, modern - az előző épülethez képest - tágas templom. A társadalmi munkában elkészült épület: "ISTEN HAJLÉKA AZ EMBEREK KÖZÖTT". Hívő közösség összefogásából, lelkesedéséből, kétkezi munkájából, imáiból született. Ez legfőbb értéke.

Mi - tarjánvárosi hívek - erre vagyunk a legbüszkébbek: az Életre, ami betölti a templomot, a plébániát és új közösségi házunkat is. Sok szeretettel várunk, szívesen látunk mindenkit. Szeretnénk minél több embernek bemutatni templomunk külső, művészeti és plébániánk belső, lelki értékeit. Győződjenek meg személyesen Isten Szentlelkének működéséről közösségünkben!

Az épület alaprajzi, formai rendszerét a rendeltetés mellett a telek és tájolási adottságok, valamint az egyszerű kivitelezhetőség határozták meg.

A négyzetes alaprajzú templomtér átlós elrendezése, a tetősíkok játéka növeli a tér optikai hatását és a tekintetet a liturgikus tér felé irányítja, amelynek a napjárástól függő megvilágítása egy nagyméretű, délre tájolt ablakon át történik. A körbefutó szalagablakok alapfunkciójuk mellett (világítás, szellőzés) a környezettel való vizuális kapcsolatot segítik elő.

A templom tömegformálás, anyaghasználata (dörzsölt, meszelt fal, pácolt deszkaborítás) a népi építészet eszköztárából való. Az épület egyszerűségével, a választott anyagok, színek harmóniájával, bronzlemezzel borított kapujával és a haranglábbal utal rendeltetésére.

A bejárati kapun Szeged híres személyiségeinek bronzplakettjei nyertek elhelyezést.

Tervező: Tarnai István Ybl-díjas mérnök
Statikus: Kellner János Mérnök
Építésvezető: Kiss József Mérnök
Bronzkapu: Tóth Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész
Templom-belső, berendezés: Fekete János Szobrászművész
Kerámia képek: Varga Mátyás Kossuth-díjas kiváló művész
Tűzzománcok: Morelli Edit Művész


Érem-panteon (Galéria)

A templom kapuján lévő bronz plakettek alkotója: Tóth Sándor Munkácsy Mihály-díjas szobrász- és éremművész

A plakettek készültek: 1975-től

Szegeden két jelentős árvíz volt a történelem során: 1879-ben és 1970-ben. Az előbbihez kapcsolódik a Fogadalmi templom, az utóbbihoz pedig a Tátra téri Szent Gellért hálatemplom felépításe.
A Dóm téren lévő szobor panteonhoz hasonló indíttatásból templomunk bronzkapujára - szőlőfürt alakban - felhelyezett hírességek plakettjeit joggal nevezhetjük Érem-panteonnak.
Ezeken a plaketteken Szegeddel illetve egyházunkkal kapcsolatos személyek láthatók. Részletes leírásért kattinson a fenti Galériára!


Apor Vilmos Közösségi Ház (Galéria)

A közösségi ház névadója: Boldog Apor Vilmos

Épült: 2001-2003

Felszentelve: 2002. október 26-án

Az építkezést támogatta:

Együttműködő Holland Alapitványok Közép- és Kelet- Európáért
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Szeged M.J.V. Önkormányzata
Szeged-Csanádi Egyházmegye
USA Püspökkari Konferencia
Kelemen Imre és Családja
és többszáz nagylelkű adományozó


Tervező: Darvas Imre okl. épitészmérnök
Kivitelező: ifj. Dani András épitési vállalkozó

A Közösségi Ház szolgáltatásairól a Közösségi Ház oldalon olvashatnak.