HIRDETMÉNYEK

AKTUÁLIS HIRDETÉSEK - ELMÚLT ESEMÉNYEK

Jelentkezés kórházi beteglátogató csoportba (Felkerült: 2016. február 4-én)
Az Egyházmegyei Karitász kórházi beteglátogató csoportjába önkéntes segítők jelentkezését várja. Érdeklődni lehet 20/8233-779-es telefonszámon, és a szegedikaritasz@gmail.com email címen.
Betegek Világnapja (Felkerült: 2016. február 4-én)
Az Egyházmegyei Karitász szeretettel hív mindenkit a Betegek Világnapja alkalmából február 11-én a Szent József templom kápolnájába (Dáni u. 3.), hogy együtt imádkozzanak a betegekért és a betegek körül szolgálatot teljesítőkért: orvosokért, ápolókért, önkéntes segítőkért, családtagokért. A program délután fél 4-kor elmélkedéssel kezdődik, fél 5-kor pedig szentmisével folytatódik, melyet Illés Albert jezsuita atya tart.
SzJA kétszer 1%-a (Felkerült: 2016. február 4-én)
Kérjük a kedves Híveket, hogy adójuk kétszer 1%-ának felajánlásával ez évben is támogassák Egyházunkat és a Közösségi Ház fenntartását segítő TÉKA Alapítványt! A rendelkezéshez szükséges technikai szám és adószám a hirdető táblán olvasható. Az újságos asztalra kitett rendelkező nyilatkozatokat a név és cím kitöltése után lezárt borítékba kell tenni, melyre a rendelkező személy adóazonosító jelét kívül rá kell írni. Ezeket a borítékokat az adóbevallástól függetlenül is el lehet juttatni az adóhatósághoz május 20-ig.
Keresztúti ájtatosság (Felkerült: 2016. február 4-én)
Nagyböjtben minden pénteken 17.,30-kor a templomban keresztúti ájtatosságot végzünk.
Találkozó az imacsoportok tagjaival (Felkerült: 2016. február 4-én)
Plébános atya szeretne találkozni az imacsoportok tagjaival. Kérjük azokat a testvéreket, akik a Rózsafüzér Társulathoz, az Irgalmasság imacsoporthoz, valamint a Szent Mónika imacsoporthoz tartoznak, jöjjenek el február 10-én, szerdán 17 órára az iroda melletti közösségi terembe.
A nagyböjti idő (Felkerült: 2016. február 4-én)
Február10-én, szerdán megkezdődik a nagyböjti idő. Hamvazószerda nagypéntekkel azonosan szigorú böjti nap, mely azt jelenti, hogy a húsételtől való tartózkodás mellett naponta háromszor szabad enni, és csak egyszer jóllakni. A böjt vonatkozik minden 18. évét betöltött és 60 év alatti felnőttre, aki egészséges és katolikusnak vallja magát. A nagyböjt többi péntekjén is előírt a húsételtől való tartózkodás. A nagyböjti idő előírásai lelki megújulásunkat szolgálják.
Házasság hete (Felkerült: 2016. február 4-én)
Február 7. és 14 között rendezik meg Szegeden a Házasság hetét. A hét programjáról a templomban kihelyezett plakáton és szórólapokon tájékozódhatnak.
Egyházi hozzájárulás (Felkerült: 2016. január 28-án)
Az idei költségvetésünk elkészítésekor sajnos meg kellett hozni azt a döntést, hogy a 2012 óta változatlan egyházi hozzájárulás összege 2016. január 1-től megemelkedik. A nyugdíjasoktól és egyéb kiegészítő juttatásban részesülőktől az eddigi minimális évi 3000 Ft helyett 4000 Ft-ot, a munkaviszonnyal rendelkezőktől pedig az évi 6000 Ft- helyett 8000 Ft-ot kell kérnünk ahhoz, hogy a tervezett költségvetésünket tartani tudjuk. Itt említjük, meg, hogy a püspöki kar ajánlása szerint az egyházi hozzájárulás összege az éves nettó jövedelem 1%-a. Megértésüket köszönjük.
Zárszámadás és költségvetés (Felkerült: 2016. január 28-án)
Elkészült az előző év zárszámadása és az idei év költségvetése, melyet a képviselő-testület elfogadott és a jövő héten a hirdető táblára kifüggesztünk.
Rózsafüzéres találkozó (Felkerült: 2016. január 28-án)
Február 5-én, pénteken délután 5 órától rózsafüzéres találkozó lesz az iroda melletti közösségi teremben. Minden tag megjelenésére számítunk.
Szent Balázs püspök ünnepe (Felkerült: 2016. január 28-án)
Február 3-án, szerdán lesz Szent Balázs püspök ünnepe. Emlékére ezen a szerdán és a jövő hétvégi misék után a szentmise után Balázs-áldásban részesítjük a híveket a torokbaj és minden más baj ellen.
Indul az elsőáldozásra való felkészítés (Felkerült: 2016. január 21-én)
Az elsőáldozásra való felkészítés február 14-én, vasárnap a délelőtti szentmise után kezdődik.
Indul a bérmálásra való felkészítés (Felkerült: 2016. január 21-én)
A pünkösdi bérmálásra való felkészítés február 7-én 8.30-tól kezdődik. Aki szeretne idén bérmálkozni, még jelentkezhet a plébános atyánál, a hitoktatóknál, vagy az irodában.
Farsangi mulatság (Felkerült: 2016. január 21-én)
Az idei farsangi mulatságunk január 30-án, szombaton lesz. Kezdés 19 órakor a Közösségi Házban. A vacsora a szokásos módon batyus jellegű. Mindenki annyi enni- és innivalót hozzon magával, amennyit elfogyaszt. A belépő és egyben tombolajegy 200.- Ft, melynek bevételével a Közösségi Ház fenntartását segítjük. A tombolához ajándéktárgyakat már most is lehet hozni. Hívjuk ismerőseinket, barátainkat a közös mulatságra.
Gyertyaszentelő Boldogasszony (Felkerült: 2016. január 21-én)
Február 2-án, kedden lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Gyertyaszentelés január 31-én, vasárnap a 10 órai szentmisében lesz.
Nyugdíjas Klub (Felkerült: 2016. január 21-én)
A Nyugdíjas Klub következő összejövetele január 29-én, pénteken de. 10 órakor lesz a Közösségi Házban. Minden nyugdíjas társunkat szeretettel várunk.
Képviselő-testületi gyűlés (Felkerült: 2016. január 21-én)
Január 26-án, kedden este 7 órától képviselő-testületi gyűlés lesz a Közösségi Házban. A gyűlés témája az előző év zárszámadása és az idei év költségvetése. Minden tag megjelenésére számítunk.
Hazánkért végzett engesztelő imahét (Felkerült: 2016. január 21-én)
Január 26-án, kezdődik és február 1-ig tart a hazánkért végzett engesztelő imahét. Az imádság a nap bármely órájában mondható.
A Karolina Gimnázium nyílt napjai (Felkerült: 2016. január 14-én)
Január 23-án, szombaton 10 órától a Karolina Gimnázium nyílt napot tart a 4 és 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők számára, a Karolina Általános Iskolába jelentkező leendő első osztályosoknak pedig január 30-án, szombaton 10 órától játszónapot tartanak. További információ a kihelyezett szórólapokon és az iskola honlapján olvasható.
Jelentkezés bérmálásra (Felkerült: 2016. január 14-én)
2016. pünkösdjén templomunkban bérmálás lesz. Várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik betöltötték 14. életévüket és szeretnének a nagykorúság szentségében részesülni. Azok a felnőtt testvérek, akik voltak elsőáldozók, de még nem bérmálkoztak, rendszeresen járnak templomba, tartják kapcsolatukat közösségünkkel és szeretnének bérmálkozni, szintén jelentkezzenek az irodában.
Nemzeti Imanap hazánkért (Felkerült: 2016. január 14-én)
Január 18-án, hétfőn Nemzeti Imanap lesz hazánkért. Ennek keretében szentségimádás közös imádságok és szentmise lesz a Felsővárosi templomban délután 3-tól este 8 óráig.
Ökumenikus imahét (Felkerült: 2016. január 7-én)
Az ökumenikus imahét január 17-én, vasárnap kezdődik és január 24-ig tart. A hét minden napján este 6 órakor valamelyik felekezet templomában más-más közösség lelkésze tart igehirdetést. A mi templomunkban január 23-án, szombaton este 6 órától lesz imaóra , igét hirdet: Czagány Gábor református lelkész. Az ökumenikus imahét ideje alatt templomunkban minden nap igeliturgia lesz.
Karitász gyűlés (Felkerült: 2016. január 7-én)
Január 17-én, vasárnap délután fél 5-től karitász gyűlés lesz, melyre minden önkéntest szeretettel várunk.
Rózsafüzéres Találkozó (Felkerült: 2016. január 7-én)
Január 11-én, hétfőn 17 órakor espereskerületi Rózsafüzéres Találkozó lesz a szent József templomban. A résztvevők a jezsuita templom előterében találkoznak a szertartás előtt.
Házszentelés (Felkerült: 2016. január 7-én)
Aki szeretné otthonát megszenteltetni, kérjük, iratkozzon fel a sekrestyében, vagy az irodában, pontos elérhetőséggel, hogy plébános atya időpont egyeztetés után felkereshesse a családot.
Jelentkezés elsőáldozásra (Felkerült: 2015. december 30-án)
Kérjük azokat a szülőket, akik szeretnék, hogy gyermekük ebben az évben legyen elsőáldozó, jelentkezzenek gyermekük hitoktatójánál. Az elsőáldozás feltételei: a gyermek 2015. szeptemberében a negyedik- vagy felsőbb osztályba lép, 2 éve folyamatosan jár valahova katolikus hittanra, és rendszeresen jár vasárnapi szentmisére.
Újság előfizetés (Felkerült: 2015. december 30-án)
Kérjük azokat a testvéreket, akik a Keresztény Élet és az Új Ember hetilapokat, illetve az Adoremust rendszeresen vásárolják, újítsák meg előfizetési szándékukat a 2016. évre.
Vízkereszt (Felkerült: 2015. december 30-án)
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció döntése alapján január 6., vízkereszt napja a magyarországi egyházmegyékben is kötelező ünnep. Ezen a napon templomunkban szentmise 18 órakor lesz.
Rózsafüzéres találkozó (Felkerült: 2015. december 30-án)
Január 6-án, szerdán 17 órától rózsafüzéres találkozó lesz a plébániai közösségi teremben. Minden tag megjelenésére számítunk.
Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe (Felkerült: 2015. december 30-án)
Január 1-én, pénteken, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe van. Ezen a napon a szentmisén való részvétel kötelező. Az ünnepi szentmisék 10 és 18 órakor lesznek.
Éjfélkor templomnyitás (Felkerült: 2015. december 30-án)
December 31-én, éjfélkor a templomot rövid hálaadásra kinyitjuk.
Év végi hálaadás (Felkerült: 2015. december 17-én)
December 31-én, csütörtökön 18 órakor lesz az év végi hálaadás.
Püspöki szentmise a Dómban (Felkerült: 2015. december 17-én)
December 29-én, Szent Család vasárnapján 18 órakor, Kiss-Rigó László püspök úr ünnepélyes szentmisét mutat be a Fogadalmi Templomban, melyben egyenként megáldja a megjelent családokat.
Borszentelés (Felkerült: 2015. december 17-én)
December 26-án, Karácsony másnapján a délelőtti szentmise után borszentelés lesz, amelyre mindenki elhozhatja a saját termésű borát.
Pásztorjáték és miserend (Felkerült: 2015. december 17-én)
December 25-én, a délelőtti szentmisében az idei elsőáldozók pásztorjátékot mutatnak be. December 25-én, pénteken és 26-án, szombaton is 10 és 18 órakor lesznek szentmisék.
December 24. (Felkerült: 2015. december 17-én)
December 24-én, csütörtökön, délután 4 órakor karácsonyi vigília szentmise lesz magányosok és kisgyermekesek részére. A szentmise után, a templom melletti hittanterembe, karácsonyi agapéra várja a karitász csoport a híveket. Az éjféli mise 24 órakor kezdődik.
Betlehemi láng (Felkerült: 2015. december 17-én)
December 21-én, hétfőn reggel 6 órakor kezdődő szentmisében érkezik templomunkba a betlehemi láng.
Rorate (Felkerült: 2015. december 17-én)
A jövő héten még lesznek hajnali rorate szentmisék: hétfőn, kedden és szerdán reggel 6 órától. Ezt követően a templom melletti hittanteremben közös reggeli lesz, melyre mindenkit szeretettel várunk. Ezeken a napokon az esti szentmise elmarad.
Az irgalmasság rendkívüli szent éve (Felkerült: 2015. december 10-én)
Ferenc pápa az irgalmasság rendkívüli szent évét hirdette meg, mely ez év december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén vette kezdetét és 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul. Ferenc pápa a következőket mondta: "Meggyőződésem, hogy az egész egyház örömét találja ebben a jubileumban, hogy felfedezze és termékennyé tegye Isten irgalmasságát, amivel mindnyájan megbízást kaptunk arra, hogy vigaszt vigyünk korunk minden emberének. Rábízzuk azt az Irgalmasság Anyjára, hogy fordítsa felénk a tekintetét és virrasszon az utunk fölött." Szeretettel várunk minden hívő testvérünket, aki az Irgalmasság imacsoporttal együtt szeretne csatlakozni és imádkozni Ferenc pápa felhívására e szent évben. Az imaalkalmak minden szombaton a templomban a szentmise előtt negyed 6-kor kezdődnek, ahol Szent Fausztina nővér naplójából olvasunk fel részleteket és az egyházközség betegeiért, haldoklóiért imádkozzuk el az Irgalmasság rózsafüzért.
Könyvajánlat (Felkerült: 2015. december 10-én)
Egy értékes karácsonyi ajándékot szeretnénk a kedves hívek figyelmébe ajánlani. A Lazi Könyvkiadó gondozásában megjelent a "Teréz anya gondolatai" című könyv, mely rövid lelki útmutatást ad az irgalmasság évében minden napra. A könyv bolti ára 2500.- Ft, a plébánia irodájában kedvezményesen 2000.- Ft-ért lehet megvenni.
Nyugdíjas Klub (Felkerült: 2015. december 10-én)
A Nyugdíjas Klub évzáró összejövetelét december 19-én, szombaton 16 órakor tartja a Közösségi Házban. Az ünnepi műsor a LUMEN Együttes ajándéka. Minden nyugdíjas társunkat szeretettel várunk.
Luca-búza (Felkerült: 2015. december 10-én)
December 13-án kell elvetni a Luca-búzát. A templomba december 20-24. között lehet elhozni. Vetés előtt érdemes a búzát 1 napig vízben áztatni, és meleg helyen tartani. Az elvetés után csak vékony földréteggel borítsuk, mert a búza kikelés után kicsit megemeli a földet. Köszönjük, hogy hozzájárulnak a közös Betlehemünk díszítéséhez a saját nevelésű búzájukkal.
A kézzel másolt Biblia hasonmás kiadása (Felkerült: 2015. december 3-án)
Örömmel értesítjük a kedves híveket, hogy megjelent a kézzel másolt Biblia hasonmás kiadásának 1. kötete. Kicsit változtatni kellett rajta, mert az eredetinek megfelelő kiadás használhatatlanul vastag lett volna. Ezért 10, átlagosan 500 oldal terjedelmű kötetben jelenik meg a teljes anyag, előre láthatólag egy év alatt. A most megjelent kötet az Újszövetség első része a négy evangéliumot tartalmazza. Kereskedelmi ára 9765forint, de a kiadónál 50%-os kedvezménnyel, 4883 forintért rendelhető meg. Tájékoztató a hirdető táblán olvasható.
"Karácsonyt váró" orgona koncert (Felkerült: 2015. december 3-án)
December 13-án, vasárnap este 7 órától "Karácsonyt váró" orgona koncert lesz templomunkban budapesti és szegedi orgonaszakos egyetemi hallgatók közreműködésével. Fellépnek: Kubík Tamás, Zsilka Alan és fiatal kántorunk, Simon Bálint. A műsor a hirdetőtáblán megtekinthető. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Karácsonyi Karitász Vásár (Felkerült: 2015. december 3-án)
Az Egyházmegyei Karitász szeretettel hív mindenkit december 10-én 14 órára a Karácsonyi Karitász Vásár megnyitására a Szeged Nagyáruházba. A vásár az áruház nyitva tartása alatt folyamatosan látogatható december 14-ig. A bevételt teljes egészében szegedi családok fűtés támogatására fordítják.
Rorate (Felkerült: 2015. december 3-án)
A jövő héten is lesznek hajnali rorate szentmisék, hétfőn, kedden és szerdán reggel 6 órától. Ezt követően a templom melletti hittanteremben közös reggeli lesz, melyre mindenkit szeretettel várunk. Ezeken a napokon az esti szentmise elmarad. A hét többi napján a miserend változatlan.
A kézzel másolt Biblia hasonmás kiadása (Felkerült: 2015. november 26-án)
Örömmel értesítjük a kedves híveket, hogy megjelent a kézzel másolt Biblia hasonmás kiadásának 1. kötete. Kicsit változtatni kellett rajta, mert az eredetinek megfelelő kiadás használhatatlanul vastag lett volna. Ezért 10, átlagosan 500 oldal terjedelmű kötetben jelenik meg a teljes anyag, előre láthatólag egy év alatt. A most megjelent kötet az Újszövetség első része, a négy evangéliumot tartalmazza. Kereskedelmi ára 9765.- forint, de a kiadónál 50%-os kedvezménnyel, 4883.- forintért rendelhető meg. Tájékoztató a hirdető táblán olvasható.
"Karácsonyt váró" orgona koncert (Felkerült: 2015. november 26-án)
December 13-án, vasárnap este 7 órától "Karácsonyt váró" orgona koncert lesz templomunkban. Fellépnek: Kubík Tamás, Zsilka Alan és Simon Bálint orgonaszakos hallgatók a budapesti Zeneakadémiáról és Szegedről.
Fokoláre nyílt nap (Felkerült: 2015. november 26-án)
December 6-án, vasárnap délután fél háromtól fél hatig a fokoláre mozgalom közösségi házában (Újszeged, Jankovich utca 2.) nyílt nap lesz, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Az újságos asztalra kis tájékoztató lapokat tettünk ki.
Mikulás (Felkerült: 2015. november 26-án)
Kicsinyek és nagyok izgalommal várják a Mikulást, aki ebben az évben, december 6-án, vasárnap a 10 órai szentmise után jön templomunkba.
A hazánkért otthon végzendő engesztelő imádság (Felkerült: 2015. november 26-án)
A hazánkért otthon végzendő engesztelő imádságot december 1-től 7-ig kell elmondani. Kérjük azokat, akik erre vállalkoztak, ne feledkezzenek meg róla. Névsor a hirdetőtáblán olvasható.
Rorate (Felkerült: 2015. november 26-án)
Az elmúlt évekhez hasonlóan az adventi időszakban idén is lesznek hajnali rorate szentmisék, hétfőn, kedden és szerdán reggel 6 órától. Ezt követően a templom melletti hittanteremben közös reggeli lesz, melyre mindenkit szeretettel várunk. Ezeken a napokon az esti szentmise elmarad. A hét többi napján a miserend változatlan.
Perselygyűjtés a Karitász javára (Felkerült: 2015. november 19-én)
A november 22-i perselygyűjtésünket a Karitász javára ajánljuk fel. Kérjük a kedves hívek nagylelkű adományait.
Mikulás (Felkerült: 2015. november 19-én)
Idén is szeretnénk közösen megtölteni a Mikulás puttonyát. Ezért az előtérbe kitettük a kosarat, amibe bele lehet tenni azt az édességet, amiről le tudunk mondani és azt a játékot, ami még jó állapotban van.
Egészségügyi dolgozók adventi szentmiséje (Felkerült: 2015. november 19-én)
November 28-án, szombaton 17 órakor kezdődik az egészségügyi dolgozók hagyományos adventi szentmiséje a Szent József templomban. A misét Illés Albert atya celebrálja. A délután programját a faliújságra kitettük.
Nyugdíjas Klub (Felkerült: 2015. november 19-én)
A Nyugdíjas Klub következő foglalkozása november 27-én, pénteken 10 órakor lesz a Közösségi Házban. Zólyomi Norbert képekkel illusztrált beszámolót tart a római zarándokútról. Minden nyugdíjast szeretettel várunk.
Karitász gyűlés (Felkerült: 2015. november 5-én)
November 15-én, vasárnap délután fél 5-től karitász gyűlés lesz. Minden önkéntes megjelenésére számítunk.
Espereskerületi rózsafüzér összejövetel (Felkerült: 2015. november 5-én)
November 9-én, hétfőn 17 órakor espereskerületi rózsafüzér összejövetel lesz a Fogadalmi Templomban. A résztvevőket a program előtt fél 5-kor a Dóm oldalkapujánál várja Vassné Anikó. A zarándokok énekeskönyvet hozzanak magukkal.
Elsőáldozás (Felkerült: 2015. október 29-én)
Templomunkban november 22-én, vasárnap a délelőtti szentmisében lesz az elsőáldozás. Kérjük a kedves testvéreket, kísérjék imáikkal a gyerekeket.
Jubiláns házasok megáldása (Felkerült: 2015. október 29-én)
Szeretettel felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy november 21-én, szombaton az esti szentmisében lesz a jubiláns házasok megáldása. Aki szeretné ebben a szentmisében megújítani házassági fogadalmát, kérjük, iratkozzon fel a sekrestyében, vagy jelezze ezt az irodában.
Rózsafüzér Társulat (Felkerült: 2015. október 29-én)
November 6-án, pénteken délután 5 órától a Rózsafüzér Társulat összejövetele lesz a plébániai közösségi teremben, minden tag megjelenésére számítunk.
Köszönet a támogatásért (Felkerült: 2015. október 22-én)
Hálás köszönetet mondunk híveinknek, hogy ez évben is támogatják adományaikkal templomunk, közösségi házunk és plébániánk fenntartását. Azokat, akik még nem rendezték ez évi egyházi hozzájárulásukat, levélben fogjuk kérni erre. Megértésüket köszönjük.
Nyugdíjas Klub (Felkerült: 2015. október 22-én)
A Nyugdíjas Klub következő összejövetele október 30-án, pénteken lesz a Közösségi Házban. Meghívott előadó Dr. Czagány László egyetemi docens és felesége, akik kínai úti élményeikről fognak beszámolni. Minden érdeklődőt szeretettel várnunk.
Rózsafüzér (Felkerült: 2015. október 22-én)
Októberben, minden nap a szentmisék előtt este fél 6-tól közösen imádkozzuk el a Rózsafüzért, ezért a kedd esti vesperást 17 órakor kezdjük.
A téli időszámítás kezdete (Felkerült: 2015. október 8-án)
Szeretnénk felhívni a kedves hívek figyelmét, hogy a téli időszámítás október 25-én, jövő vasárnap hajnalban kezdődik, az órákat egy órával vissza kell állítani.
Október 18-i perselygyűjtés (Felkerült: 2015. október 8-án)
Az október 18-i perselygyűjtést a missziók javára küldjük el.
Karitász-gyűlés (Felkerült: 2015. október 8-án)
Október 18-án, vasárnap délután fél öttől karitász-gyűlés lesz a közösségi házban. Minden önkéntes megjelenésére számítunk.
Bibliamásolók zarándoklata Rómába (Felkerült: 2015. október 8-án)
Október 12-én, hétfőn indulnak el a bibliamásolók képviselői plébános atya vezetésével Rómába. Az öt kötetes kézzel másolt Bibliát október 14-én, szerdán adják át Ferenc pápának. Imádkozzunk az úton lévőkért.
A TÉKA Alapítvány köszönete (Felkerült: 2015. október 1-én)
A TÉKA Alapítvány szeretettel tájékoztatja a kedves híveket, hogy a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásából 306.635 Ft-ot utalt át az adóhivatal. Hálás köszönetet mondunk minden felajánlónak.
LUMEN Együttes (Felkerült: 2015. október 1-én)
Október 11-én, a 10 órai szentmisében lesz a LUMEN Együttes következő szolgálata. Az együttes tagjai a szentmise előtti 10-15 percben zenés-imádságos együttlétre várják a híveket a világ, s benne világunk békéjéért. Az együttes szeptemberben megújult és néhány hetente frissülő tartalommal jelentkező honlapja elérhető a plébániai honlapról (a Csoportok oldalról), vagy a lumen7.webnode.hu linkről.
Biblia bemutatása + Magyarok Nagyasszonya (Felkerült: 2015. október 1-én)
Október 8-án, csütörtökön 17 órától kerül bemutatásra templomunkban a teljes, öt kötetes, kézzel másolt Biblia. Lelki háttérként ezen a napon kivételesen 17 órától imádkozzuk a Rózsafüzért. Ezután Magyarok Nagyasszonya tiszteletére 18 órától ünnepi szentmise lesz.
Rózsafüzér Királynéja (Felkerült: 2015. október 1-én)
Október 7-én, szerdán Rózsafüzér Királynéja ünnep van. Este 6 órakor emlékezünk meg Lénárd György atya halálának nyolcadik évfordulójáról.
Rózsafüzér (Felkerült: 2015. október 1-én)
Októberben, minden nap a szentmisék előtt este fél 6-tól közösen imádkozzuk el a Rózsafüzért, ezért a kedd esti vesperást 17 órakor kezdjük.
Termény megáldás (Felkerült: 2015. szeptember 24-én)
Október 4-én, vasárnap a délelőtti szentmisén termény megáldás lesz. Kérjük a híveket, hogy hozzanak otthon termelt zöldséget, gyümölcsöt, takarmányt. Szeretnénk közösen hálát adni, és kérni Isten áldását a jövőbeli termésért.
Templomi kórus (Felkerült: 2015. szeptember 24-én)
Sok szeretettel várjuk énekelni vágyó híveinket a most alakuló templomi kórusunkba, melynek első próbája október 1-én, csütörtökön este 7 órakor lesz. A kórussal kapcsolatos bármi jellegű kérdéssel forduljanak bátran kántorunkhoz, Simon Bálinthoz, személyesen vagy az alábbi e-mail címen: simonba.1991@gmail.com
Rózsafüzér Társulat (Felkerült: 2015. szeptember 24-én)
Október 2-án, pénteken 17 órától a Rózsafüzér Társulat összejövetele lesz az iroda melletti közösségi teremben. Minden tag megjelenésére számítunk.
Rózsafüzér (Felkerült: 2015. szeptember 24-én)
Októberben, minden nap a szentmisék előtt este fél 6-tól közösen imádkozzuk el a Rózsafüzért.
Engesztelő imahét hazánkért és a békéért (Felkerült: 2015. szeptember 24-én)
Az engesztelő imahét hazánkért és a békéért otthon végzendő imáit Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepe előtt, október 1-től 7-ig kell mondani. Kérjük, hogy az otthon végzendő imákról ne feledkezzenek el.
Szőlőfürt (Felkerült: 2015. szeptember 17-én)
Megjelent a Szőlőfürt kibővített ünnepi száma. Önköltségi ára: 250.- Ft. Vigyünk belőle rokonainknak ismerőseinknek.
Tágas Tér Fesztivál (Felkerült: 2015. szeptember 17-én)
A szegedi egyházi közösségek szeptember 25. és 27. között egy nagyszabású és egyedülálló, három napos találkozást szerveznek a várossal az Újszegedi Ligetben. Mindez a Tágas Tér Fesztivál formájában valósul meg, ahol koncerteken, előadásokon, kiállításokon, fórumbeszélgetéseken, színdarabokon, sporteseményeken és sok más eseményen keresztül kinyílik egy olyan tér, ahol számtalan, egy élhetőbb Szegedért dolgozó intézmény illetve kezdeményezés mutatkozik majd be. Az Újszegedi Szabadtéri Színpadon többek között koncertet ad 150 szegedi középiskolással közösen a Fokolare mozgalomhoz tartozó Gen Verde együttes, valamint Ákos és zenekara. Találkozni lehet Pál Feri atyával is. Közös szentmise az újszegedi szabadtéri színpadon vasárnap 9.30-kor lesz a Gavel testvérek zenei szolgálatával. A főbb programokról a kitett plakátokon lehet tájékozódni.
Szent Gellért ünnepe (Felkerült: 2015. szeptember 17-én)
Első püspökünk, Szent Gellért ünnepét kiemelten ünnepli egyházmegyénk. Ez alkalomból ünnepi szentmise lesz a Dóm téren szeptember 24-én, csütörtökön 18 órakor. A szentmisén koncelebrálnak a testvéregyházmegyék (Temesvár, Nagybecskerek) és a régió püspökei és papjai. A homíliát Francesco Moraglia velencei pátriárka mondja. A Székesegyház felújítás utáni újbóli használatbavételét a Szent Gellért Fesztivál eseményeivel is szeretnék még inkább ünnepélyessé tenni, melyre az egyházmegye híveit szeretettel várják.
Gyertyaláng csoport (Felkerült: 2015. szeptember 3-án)
Szeptember 25-én, pénteken tartja a nyári szünet utáni első találkozóját a Gyertyaláng csoport. Szeretettel várjuk a volt tagokat és azokat az érdeklődő felnőtteket is, akik szívesen beszélgetnek a hit kérdéseiről és szeretnének ebbe a közösségbe tartozni.
Templombúcsú (Felkerült: 2015. szeptember 3-án)
Templomunk 40 éves ünnepi szentmiséje szeptember 20-án, vasárnap 18 órakor lesz, melynek szónoka Forrai Tamás jezsuita tartományfőnök lesz. A szentmisét megelőzően 16 órától a Közösségi Házban felolvasó délutánt tartunk Ilia Mihály Széchenyi-díjas irodalomtörténész tiszteletére, majd 17.30-tól a templom kapujára Tóth Sándor szobrászművész újabb plakettjét helyezzük fel, amely Ilia Mihályt ábrázolja. A szentmisére meghívjuk a volt plébánosokat is. Ezen a misén kerül bemutatásra a "Szegedi Biblia", melyet október 14-én személyesen adnak át Ferenc pápának a római zarándoklat résztvevői. A szentmise után szokásos módon agapét rendezünk a plébánia udvarán. Szeretettel kérjük a kedves híveket, hogy egy-egy tálca süteménnyel, esetleg szendviccsel járuljanak hozzá közös együttlétünk sikeréhez.
Singer Ferenc atya sírjának megkoszorúzása (Felkerült: 2015. szeptember 3-án)
Szeptember 19-én, szombaton 15 órakor az egykori Szent Gellért Énekkar tagjai megkoszorúzzák Singer Ferenc atya sírját. Aki szeretne hozzájuk csatlakozni, a belvárosi temető iroda épületéhez menjen.
Elsőáldozási felkészítés (Felkerült: 2015. szeptember 3-án)
Szeptember 13-tól folytatódik az elsőáldozási felkészítés. A vasárnap délelőtti szentmiséket követően a Közösségi Házban találkozunk. Ezekre az alkalmakra a szülőket is várjuk közös beszélgetésre. A felkészítés további időpontjait és eseményeit az első alkalommal egyeztetjük. Mindenkit szeretettel várunk!
Hitoktatás (Felkerült: 2015. szeptember 3-án)
Szeptember 7-től elkezdődik a plébániai és iskolai hitoktatás. Ezzel kapcsolatban Szögi Ildikó és Zólyomi Norbert hitoktatóknál érdeklődjenek!
Római zarándoklat (Felkerült: 2015. szeptember 3-án)
A kézzel másolt teljes Biblia nyomdai és könyvkötészeti munkálatai folynak. A római zarándoklat programja elkészült, melyet a faliújságra és a honlpaunkra is feltettünk. Az érdeklődők plébános atyától, vagy az irodai dolgozóktól kérhetnek részletes információt. A jelentkezési határidő: szeptember 21. A jelentkezés a teljes részvételi díj határideig történő megfizetésével tekinthető véglegesnek.
Nyugdíjas Klub (Felkerült: 2015. szeptember 3-án)
A Nyugdíjas Klub következő foglalkozása szeptember 11-én, pénteken 10 órakor lesz a Közösségi Házban, melynek keretében bemutatjuk a Ferenc pápának szánt, kézzel másolt Biblia első kötetét. Minden tagot szeretettel várunk.
Mária-napok (Felkerült: 2015. szeptember 3-án)
Szeptember 8-12. között tartják az újszegedi Szent Erzsébet templomban a Mária-napokat. A részletes programot kifüggesztettük a faliújságra.
Szőlő-Levél (Felkerült: 2015. szeptember 3-án)
Szeptember 6-tól ismét megjelenik a Szőlő-Levél, mely az aktuális hirdetéseket is tartalmazza. Ingyen elvihető az újságos asztalról!

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

 • Minden hétfő, 18:00: Szent Mónika imacsoport
 • Minden kedd, 9:00-19:00: Szentségimádás. 9:00: Laudes, 17:30: Vesperás
 • Első szerda, 17:00: Rózsafüzér társulat
 • Első csütörtök, 17:30: Szentségimádás
 • Minden csütörtök, 17:00: Mária Légió
 • Első péntek, a szentmise után: Jézus Szíve litánia
 • Utolsó péntek, 10:00: Nyugdíjas Klub
 • Első szombat, 17:30: Közös ima Szűz Mária szándékára
 • Minden szombat, 10:00-11:30: Cserkészfoglalkozás
 • Minden szombat, 15:30: Igeliturgia az Acél utcai Idősek Otthonában. Havonta egyszer szentmise
 • Minden szombat, a 18 órás szentmise után: Isteni Irgalmasság imacsoport
 • Harmadik vasárnap, 16:30: Karitász gyűlés

További programok: a plébénián működő csoportok bemutatkozó oldalán.TÉGLAJEGY ÁRUSÍTÁS

A Közösségi Ház makettje

A Közösségi ház fenntartásának elősegítésére téglajegyeket árusítunk, melyek 200, 1000, és 5000 Ft-os címletekben kaphatók a plébánián. Az építkezés Isten segítségével befejeződött, ám a tartozásainkat még rendeznünk kell. A Ház fenntartásához, vagyis a sikeres közösségi élet új helyszínének biztosításához anyagi forrásokat kell előteremtenünk. Ebben Önök is részt vállalhatnak, mert a téglajegy-bevételeket erre a célra fordítjuk.

A közösségi házat működtető TÉKA alapítvány a Csongrád Megyei Bíróság által nyilvántartásba vett közhasznú szervezet, és így az alapítványnak befizetett adományok után adókedvezményre jogosító igazolást is tudunk adni.

MISEREND

Vasárnap: 10 és 18 óra
Hétköznap: 18 óra

Gyóntatás: szentmisék előtt fél órával
Lelkibeszélgetés: előre megbeszélt időpontban, de sürgős ügyben bármikor lehet a plébánost keresni.

IRODAI SZOLGÁLAT

Hétfő - Péntek:
9-12 és 15-18 óra

EGYÉB

Téglajegy árusítás: lásd lentebb!

További aktualitások a Szőlő-Levélben, liturgikus naptár, illetve egyéb hírek pedig a Szőlőfürtben olvashatók.