HIRDETMÉNYEK

AKTUÁLIS HIRDETÉSEK - ELMÚLT ESEMÉNYEK

Beteglátogatás (Felkerült: 2015. március 26-án)
Szeretettel kérjük a kedves híveket, jelezzék az irodában, vagy a sekrestyében, ha rokonaik, vagy ismerőseik között tudnak olyan betegről, aki a húsvéti ünnepekre nem tud eljönni szentmisére, illetve elsőpéntekenként szeretne gyónni és áldozni. Szívesen meglátogatjuk Őket.
Irodai szolgálat (Felkerült: 2015. március 26-án)
Nagypénteken délután az iroda zárva lesz.
Rózsafüzéres összejövetel elmarad (Felkerült: 2015. március 26-án)
Április 3-án, pénteken a Rózsafüzéres összejövetel elmarad.
A húsvéti időszakhoz kapcsolódó szertartások (Felkerült: 2015. március 26-án)
A húsvéti időszakhoz kapcsolódó szertartások ebben az évben következőképpen alakulnak:
Április 2. Nagycsütörtök:
18 óra Az Utolsó Vacsora miséje, utána imádságos virrasztás 20 óráig. Ekkor gyónási lehetőség is lesz. Április 3. Nagypéntek:
15 óra A templomot kinyitjuk, hogy aki szeretne itt imádkozni, megtehesse azt. 17.30 Keresztút 18 óra Urunk megváltó szenvedésének ünnepe: Passió, Kereszthódolat, Áldoztatás.
Április 4. Nagyszombat:
Reggel 9 órától a templom nyitva lesz, lehetőséget biztosítva a csöndes imádságra a Szentsírnál. Kérjük, hogy aki a Szentsír őrzésére nagyszombaton imaórát tud vállalni, iratkozzon fel a sekrestyében!
19 óra Húsvét Vigíliája, az egyházi év csúcsa, a legnagyobb ünnepünk: Krisztus fel-támadásának ünneplése. Feltámadási körmenet a téren. (Befejezés: kb. 21.00).
Húsvétvasárnap a szentmisék délelőtt 10 és esete 6 órakor lesznek.
Húsvéthétfőn délelőtt 10 órakor szentmise, este 6 órakor igeliturgia lesz.
A Szentsír díszítésée (Felkerült: 2015. március 26-án)
A Szentsír díszítésére szánt virágokat szerdáig kérjük elhozni. Aki anyagiakkal szeretne hozzájárulni a díszítéshez, az a sekrestyeajtó melletti perselybe tegye az erre a célra szánt összeget.
Betegek kenetének közös kiszolgáltatása (Felkerült: 2015. március 19-én)
Március 29-én, virágvasárnap az esti szentmise keretében lesz a betegek kenetének közös kiszolgáltatása templomunkban. Feltételek: betöltött 60. év, vagy rendszeres gyógyszerszedés, komoly fizikai, vagy lelki szenvedés hordozása. Jelentkezni a plébánián, vagy a sekrestyében lehet, feliratkozással.
Nyári időszámítás (Felkerült: 2015. március 19-én)
Március 29-én, szombatról vasárnapra virradóra lesz a tavaszi óra átállítás. Éjjel 2 órakor 3 órára kell előreigazítani az órákat.
Képviselő-testületi gyűlés (Felkerült: 2015. március 19-én)
Március 24-én, kedden 19 órától képviselő-testületi gyűlés lesz. Minden tag megjelenésre számítunk.
Liturgikus megbeszélés (Felkerült: 2015. március 19-én)
Március 23-án, hétfőn este fél 7-től az iroda melletti közösségi teremben liturgikus megbeszélés lesz a nagyheti szertartással kapcsolatban. Kérjük a liturgikusokat, kántorokat, sekrestyéseket és a templom virágozóját hogy jöjjenek el a megbeszélésre.
Karitászgyűlés (Felkerült: 2015. március 12-én)
Március 22-én, vasárnap délután fél 5 órától karitászgyűlés lesz, melyre minden önkéntest szeretettel várunk.
Közösségünk nagyböjti lelkigyakorlata (Felkerült: 2015. március 12-én)
Közösségünk nagyböjti lelkigyakorlatát a jövő hét végén, március 20-től 22-ig, pénteken, szombaton az esti, vasárnap pedig a délelőtti szentmisében tartjuk. A lelkigyakorlat szónoka Lukács László piarista tanár atya lesz.
Engesztelő imahét hazánkért és a békéért (Felkerült: 2015. március 12-én)
Az engesztelő imahét hazánkért és a békéért március 18-tól 24-ig tart. Kérjük, hogy az otthon végzendő imáról ne feledkezzenek el.
Köszönet a gyermekétkeztetés támogatásáért (Felkerült: 2015. március 5-én)
Szeretnénk hálás köszönetet mondani azoknak a nagylelkű híveknek, akik a gyermekétkeztetésre adakoztak, összegyűlt a következő havi összeg, így nincs akadálya, hogy az áprilisi ebédet is befizessük.
Tartós élelmiszer gyűjtés (Felkerült: 2015. március 5-én)
Március 8-tól 15-ig tartós élelmiszert is gyűjtünk saját közösségünk rászorulóinak. Tisztában vagyunk azzal, hogy a kedves hívek anyagi lehetőségei is korlátozottak, de talán ebben a rendkívüli helyzetben saját helyzetünket másképpen értékeljük.
Gyűjtés a kárpátaljai emberek megsegítésére (Felkerült: 2015. március 5-én)
Az Ukrajnában tapasztalható nagyon nehéz gazdasági helyzetre tekintettel március 15-re, vasárnapra a Püspöki Konferencia országos gyűjtést hirdet, a kárpátaljai emberek megsegítésére. Információink szerint a magas infláció miatt - az árak szó szerint napról napra emelkednek - az emberek megélhetése segítség nélkül ellehetetlenül. Egyesek már a harmadik világ legszegényebb országaihoz hasonlítják a kialakult helyzetet.
Cursillo lelki nap (Felkerült: 2015. március 5-én)
Március 14-én, szombaton a Cursillo mozgalom lelki napot tart Hódmezővásárhelyen, a Károlyi Házban, melynek lelki vezetője Kövesdy Zsolt kunszentmártoni plébános atya lesz. A részletes program a kitett plakáton olvasható.
Árvízi Emléknap (Felkerült: 2015. március 5-én)
Március 14-én, szombaton 10 órától kezdődik az immár 11. alkalommal megrendezésre kerülő Árvízi Emléknap, melyre szeretettel várnak mindenkit a Dóm térre a szervezők, hogy változatos programok keretében emlékezzenek a nagy árvíz 136. évfordulójára.
SzJA 1% felajánlása (Felkerült: 2015. február 26-án)
Kérjük a kedves Híveket, hogy adójuk kétszer 1%-ának felajánlásával ez évben is támogassák Egyházunkat és a Közösségi Ház fenntartását segítő TÉKA Alapítványt!
Lelki nap özvegyek és gyászolók részére (Felkerült: 2015. február 26-án)
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Család Központja lelki napra hívja az özvegyeket és gyászolókat március 7-én, szombaton 9.00-16.30-ig Szegedre, a Katolikus Házba. A lelki napot Varga Zoltán atya tartja. A jelentkezési lapot az újságos asztalra kitettük.
Rózsafüzéres összejövetel (Felkerült: 2015. február 26-án)
Március 6-án, pénteken du. 17 órától rózsafüzéres összejövetelt tartunk a plébániai közösségi teremben. Utána 17.30-tól a rózsafüzér társulat tagjai végzik a templomban a keresztutat. Minden tag megjelenésére számítunk.
"A tarjánvárosi közösség a gyermekek ebédjéért" (Felkerült: 2015. február 19-én)
"A tarjánvárosi közösség a gyermekek ebédjéért" akciót továbbra is folytatjuk. Kérjük a kedves testvéreket, lehetőségeikhez mérten támogassák adományaikkal a rászoruló gyermekeket.
Nagyböjti lelkigyakorlat (Felkerült: 2015. február 19-én)
Közösségünk nagyböjti lelkigyakorlata március 22-től 22-ig, pénteken, szombaton az esti szentmisében, vasárnap pedig a délelőtti szentmisében lesz megtartva. A lelkigyakorlat szónoka Lukács László piarista tanár atya lesz.
"A megszentelt élet éve" (Felkerült: 2015. február 19-én)
"A megszentelt élet éve" alkalmából templomunkban március 1-én, vasárnap a 10 órási szentmisében a szalvator lelkiség mutatkozik be. Fogadjuk őket nagy szeretettel.
Keresztút (Felkerült: 2015. február 19-én)
Nagyböjtben minden pénteken este 17,30-kor a templomban keresztúti ájtatosságot végzünk.
Nyugdíjas Klub (Felkerült: 2015. február 19-én)
A Nyugdíjas Klub következő foglalkozása február 26-án (CSÜTÖRTÖKÖN!) délelőtt 10 órakor lesz a Közösségi Házban. Téma: Mit jelent számomra a nagyböjti időszak? Minden nyugdíjas társunkat szeretettel várunk.
Jövő heti perselygyűjtés (Felkerült: 2015. február 12-én)
Jövő heti perselygyűjtésünket a katolikus iskolák javára küldjük. Kérjük a hívek nagylelkű adományait.
Elsőáldozási felkészítés (Felkerült: 2015. február 12-én)
Az elsőáldozási felkészítés március 1-én kezdődik a 10 órás szentmise után. Jelentkezni a hitoktatóknál vagy az irodában lehet február 16-ig.
Karitász gyűlés (Felkerült: 2015. február 12-én)
Február 22-án, vasárnap délután fél 5 órától karitász gyűlés lesz, melyre minden önkéntest szeretettel várunk.
Kórházi beteglátogató csoport (Felkerült: 2015. február 5-én)
Az Egyházmegyei Karitász kórházi beteglátogató csoportjába önkéntes segítők jelentkezését várja, akik szívesen teljesítenek szolgálatot kórházban fekvő betegek mellett. Ez a szolgálat az alábbi tevékenységekből áll: beszélgetés, meghallgatás, segítség az étkezésben, sétáltatás, felolvasás, igény szerint közös ima, évente kétszer, ünnepek előtt ajándékozás és műsor. Érdeklődni lehet a 62/425-548-as, vagy a 20/8233-779-es telefonszámon, és a szegedikaritasz@gmail.com email címen.
Betegek világnapja (Felkerült: 2015. február 5-én)
Az Egyházmegyei Karitász szeretettel hív mindenkit a Betegek Világnapja alkalmából február 11-én, a Móravárosi Szent Kereszt templomba, hogy együtt imádkozzanak a betegekért és a betegek körül szolgálatot teljesítőkért: orvosokért, ápolókért, önkéntes segítőkért, családtagokért. A program délután 4-től elmélkedéssel kezdődik, 5 órakor szentmisét mutatnak be a kórházlelkészek: Fazakas Attila és Jakab Zoltán Tibor.
SzJA 1% felajánlása (Felkerült: 2015. február 5-én)
Kérjük a kedves Híveket, hogy adójuk kétszer 1%-ának felajánlásával ez évben is támogassák Egyházunkat és a Közösségi Ház fenntartását segítő TÉKA Alapítványt!
Házasság Hete (Felkerült: 2015. február 5-én)
Február 8. és 15. között rendezik meg Szegeden a Házasság Hetét. A hét programjáról a templomban kihelyezett plakáton és szórólapokon tájékozódhatnak.
SzJA kétszer 1% felajánlása (Felkerült: 2015. január 22-én)
Ismét elérkezett az adóbevallások időszaka. A korábbi évekhez hasonlóan most is fel lehet ajánlani a már megfizetett adó kétszer 1%-át egyházak illetve alapítványok javára. Kérjük a kedves híveket, hogy ez évben is támogassák ily módon is Egyházunkat és a Közösségi Ház fenntartását segítő TÉKA Alapítványt. A rendelkező nyilatkozatok elvihetők az újságos asztalról.
Farsangi mulatság (Felkerült: 2015. január 22-én)
Az idei farsangi mulatságunk február 7-én, szombaton lesz. Kezdés 19 órakor a közösségi házban. A vacsora a szokásos módon batyus jellegű. Mindenki annyi enni- és innivalót hozzon magával, amennyit elfogyaszt. A belépő és egyben tombolajegy 200.- Ft, melynek bevételével a Közösségi Ház fenntartását segítjük. A tombolához ajándéktárgyakat már most is lehet hozni. Hívjuk ismerőseinket, barátainkat a közös mulatságra.
Játékok a Palánta Családi Napközi részére (Felkerült: 2015. január 22-én)
A január elején beindult közösségi házunkban a Palánta Családi Napközi Don Bosco csoportja. A csoport gondozónői kérik, hogy akinek van otthon feleslegessé vált, de még jó állapotban lévő kül-, vagy beltéri játéka 1-4 éves korú gyermekek számára hozza el a Közösségi Házba hétköznapokon 8 és14 óra között.
Szent Balázs püspök ünnepe (Felkerült: 2015. január 22-én)
Február 3-án, kedden lesz Szent Balázs püspök ünnepe. Emlékére január 31-én és február 1-én, szombaton illetve a vasárnapi misék után is Balázs-áldásban részesítjük a híveket a torokbaj és minden más baj ellen.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe (Felkerült: 2015. január 22-én)
Február 2-án, hétfőn lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Gyertyaszentelés február 1-én, vasárnap a 10 órai szentmisében lesz.
Nyugdíjas Klub (Felkerült: 2015. január 22-én)
A Nyugdíjas Klub következő foglalkozása január 30-án, pénteken délelőtt 10 órakor lesz a Közösségi Házban. Vendégünk lesz Dr. Suták Gizella reumatológus szakorvos, aki a mozgásszervi betegségekről tart előadást. Minden nyugdíjas társunkat szeretettel várunk.
Képviselő-testületi gyűlés (Felkerült: 2015. január 22-én)
Január 27-én, kedden este 7 órától képviselő-testületi gyűlés lesz a Közösségi Házban. A gyűlés témája az előző év zárszámadása és az idei év költségvetése. Minden tag megjelenésére számítunk.
A hazánkért végzett engesztelő imahét (Felkerült: 2015. január 22-én)
Január 26-án kezdődik és február 1-ig tart a hazánkért végzett engesztelő imahét. Az imádság a nap bármely órájában mondható.
Espereskerületi rózsafüzér találkozó (Felkerült: 2015. január 22-én)
Január 26-án espereskerületi rózsafüzér találkozó lesz a szőregi katolikus templomban. Közös indulás a rókusi templom mellől 15 óra 55 perckor induló 60-as járattal. Az énekeskönyvet mindenki hozza magával.
Bibliamásolás (Felkerült: 2015. január 8-án)
Az előző héten, örvendetes módon, megnövekedett a bibliamásolók száma. A jövő héten még itt lesz lehetőség a másolásra, majd január 18-tól a város különböző pontjaira lesz kihelyezve a másolandó Szentírás. Aki teheti, jöjjön még a jövő héten, az iroda melletti hittanterembe, ahol melegben nyugodt körülmények között kapcsolódhat be ebbe a közösségi programba.
Ökumenikus imahét (Felkerült: 2015. január 8-án)
Az ökumenikus imahét jövő vasárnap, január 18-án kezdődik. A hét minden napján este 6 órakor valamelyik felekezet templomában más-más közösség lelkésze tart igehirdetést. A mi templomunkban január 24-én, szombaton este 6 órától lesz imaóra. Ezen a napon az esti szentmise elmarad. Plébános atya január 18-án, vasárnap a Kálvin-téri református templomban fog igét hirdetni. A részletes programot a hirdetőtáblára és az újságos asztalra kitettük.
Karitász gyűlés (Felkerült: 2015. január 8-án)
Január 18-án, vasárnap délután fél 5 órától karitász gyűlés lesz, melyre minden önkéntest szeretettel várunk.
Házszentelés (Felkerült: 2015. január 8-án)
Aki szeretné otthonát megszenteltetni, kérjük, iratkozzon fel a sekrestyében, vagy az irodában, pontos elérhetőséggel, hogy plébános úr időpont egyeztetés után felkereshesse a családot.
Újságelőfizetés (Felkerült: 2015. január 2-án)
Kérjük azokat a testvéreket, akik a Keresztény Élet és az Új Ember hetilapokat, illetve az Adoremust rendszeresen vásárolják, újítsák meg előfizetési szándékukat a 2015. évre.
Jelentkezés elsőáldozásra (Felkerült: 2015. január 2-án)
Kérjük azokat a szülőket, akik szeretnék, hogy gyermekük ebben az évben legyen elsőáldozó, jelentkezzenek gyermekük hitoktatójánál. Az elsőáldozás feltételei: a gyermek 2015. szeptemberében a negyedik vagy felsőbb osztályba lép, 2 éve folyamatosan jár valahova katolikus hittanra, és rendszeresen jár vasárnapi szentmisére.
Rózsafüzéres összejövetel (Felkerült: 2015. január 2-án)
Január 9-én, pénteken 17 órától rózsafüzéres összejövetelt tartunk a plébániai közösségi teremben. Minden tag megjelenésére számítunk.
Vízkereszt kötelező ünnep (Felkerült: 2015. január 2-án)
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció döntése alapján az előző évtől január 6., vízkeresztnapja a magyarországi egyházmegyékben is kötelező ünnep. Ezen a napon templomunkban szentmise 18 órakor lesz.
Január 1-i miserend (Felkerült: 2014. december 26-án)
Január 1-én, csütörtökön az ünnepi szentmisék 10 és 18 órakor lesznek.
Szőlőfürt (Felkerült: 2014. december 26-án)
Megjelent a Szőlőfürt karácsonyi száma. Önköltségi ára: 150.- Ft. Vigyünk belőle rokonainknak, ismerőseinknek is.
Toronyirány Magazin (Felkerült: 2014. december 26-án)
Megjelent az egyházmegyei Toronyirány Magazin karácsonyi száma. Ingyen elvihető az újságos asztalról.
Év végi hálaadás (Felkerült: 2014. december 18-án)
Az év végi hálaadás december 31-én, szerdán 18 órakor lesz.
Szent Család vasárnapi szentmise a Dómban (Felkerült: 2014. december 18-án)
December 28-án, Szent Család vasárnapján 18 órakor, Kiss-Rigó László püspök atya ünnepélyes szentmisét mutat be a Fogadalmi Templomban, melyben egyenként megáldja a megjelent családokat.
Karácsonyi vigília szentmise (Felkerült: 2014. december 18-án)
Szerdán délután 4 órakor karácsonyi vigília szentmise lesz magányosok és kisgyermekesek részére. A szentmise után, a templom melletti hittanterembe, karácsonyi agapéra várja a karitász csoport a híveket. Az éjféli mise 24 órakor kezdődik. December 25-én, csütörtökön, és december 26-án, pénteken is 10 és 18 órakor lesznek szentmisék.
Rorate (Felkerült: 2014. december 18-án)
A jövő héten hétfőn és kedden még lesz hajnali rorate szentmise. Ezt követően a templom melletti hittanteremben közös reggeli lesz, melyre mindenkit szeretettel várunk.
Borszentelés (Felkerült: 2014. december 11-én)
Karácsony másnapján a délelőtti szentmise után borszentelés lesz, amelyre mindenki elhozhatja a saját termésű borát.
Karácsonyi miserend (Felkerült: 2014. december 11-én)
Idén a karácsonyi miserend az alábbiak szerint alakul:
december 24-én, szerdán délután 4 órakor karácsonyi vigília szentmise lesz magányosok és kisgyermekesek részére. Az éjféli mise 24 órakor kezdődik.
December 25-én, csütörtökön, és december 26-án, pénteken is 10 és 18 órakor lesznek szentmisék.
Nyugdíjas Klub (Felkerült: 2014. december 11-én)
A Nyugdíjas Klub évzáró összejövetelét december 21-én (vasárnap) 16 órakor tartja a közösségi házban. Az ünnepi műsor a Lumen együttes ajándéka. Minden nyugdíjas társunkat szeretettel várunk.
Betlehemes játék (Felkerült: 2014. december 11-én)
A cserkészek december 21-én vasárnap 16-20 óráig betlehemes játékkal szívesen felkeresik azokat a plébániához tartozó híveket, akik örömmel fogadják őket. Kérjük, az érdeklődőket a sekrestyében elhelyezett íven iratkozzanak fel telefonszám és pontos címmel. Az érkezést személyesen beszélik majd meg Muhari Petrával.
Rorate (Felkerült: 2014. december 11-én)
A jövő héten is lesznek hajnali rorate szentmisék, hétfőn, kedden és szerdán reggel 6 órától. Ezt követően a templom melletti hittanteremben közös reggeli lesz, melyre mindenkit szeretettel várunk. Ezeken a napokon az esti szentmise elmarad. A hét többi napján a miserend változatlan.
Plébániai levelező lista indul (Felkerült: 2014. december 4-én)
Plébános úr szeretne egy internetes levelező listát elindítani a közösségünk tagjai között. Kérjük, hogy aki szeretne erre a listára feliratkozni, az irodába vagy a sekrestyébe kihelyezett lapra írja fel pontos e-mail címét és nevét. Az iroda[kukac]szegedtarjanplebania[pont]hu címen is fel lehet iratkozni.
Betlehemi láng (Felkerült: 2014. december 4-én)
December 20-án, szombaton a 18 órakor kezdődő szentmisében érkezik a betlehemi láng templomunkba.
Rászoruló gyermekek iskolai étkeztetése (Felkerült: 2014. december 4-én)
A karitász csoport kéri, hogy a rászoruló gyermekek iskolai étkeztetéséhez továbbra is járuljon hozzá, aki teheti. A felajánlott támogatás összegét kérjük mielőbb befizetni, mivel a januári étkezési díjak befizetéséhez szükséges összeg nem áll rendelkezésre.
A családi napközi játszó délelőttje (Felkerült: 2014. december 4-én)
A januárban beinduló családi napközi játszó délelőttöt szervez az Apor Vilmos Közösségi Házban december 12-én, pénteken délelőtt 10 órától. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Karácsonyi Karitász Vásár (Felkerült: 2014. december 4-én)
Az Egyházmegyei Karitász és a Szent Gellért Karitász Alapítvány szeretettel hív mindenkit december 9-én, kedden 14 órára a Karácsonyi Karitász Vásár megnyitására a Szeged Nagyáruházba. A vásárt Marton Árpád, az akció elindítója nyitja meg. A vásár az áruház nyitva tartása alatt folyamatosan látogatható december 15-ig. A vásár teljes bevételéből a karitász csoportokon keresztül rászoruló családokat támogatunk téli tüzelővel. Ezúton is hálásan köszönjük az alkotóházba bekapcsolódók egyéni és közösségi fáradozását.
Rorate szentmisék (Felkerült: 2014. december 4-én)
A jövő héten is lesznek hajnali rorate szentmisék, hétfőn, kedden és szerdán reggel 6 órától. Ezt követően a templom melletti hittanteremben közös reggeli lesz, melyre mindenkit szeretettel várunk. Ezeken a napokon az esti szentmise elmarad. A hét többi napján a miserend változatlan.
Mikulás (Felkerült: 2014. november 27-én)
Kicsinyek és nagyok izgalommal várják a Mikulást, aki ebben az évben, december 7-én, vasárnap a 10 órai szentmise után jön templomunkba.
Hajnali (rorate) szentmisék (Felkerült: 2014. november 27-én)
Az elmúlt évekhez hasonlóan az adventi időszakban idén is lesznek hajnali (rorate) szentmisék, hétfőn, kedden és szerdán reggel 6 órától. Ezt követően a templom melletti hittanteremben közös reggeli lesz, melyre mindenkit szeretettel várunk. Ezeken a napokon az esti szentmise elmarad. A hét többi napján a miserend változatlan.
Rózsafüzér Társulat (Felkerült: 2014. november 27-én)
December 5-én, pénteken délután 5 órától a Rózsafüzér Társulat összejövetele lesz a plébániai közösségi teremben, minden tag megjelenésére számítunk.
A hazánkért otthon végzendő engesztelő imádság (Felkerült: 2014. november 27-én)
A hazánkért otthon végzendő engesztelő imádságot december 1-től 7-ig kell elmondani. Kérjük azokat, akik erre vállalkoztak, ne feledkezzenek meg róla. Névsor a hirdetőtáblán olvasható.
Mikulás (Felkerült: 2014. november 20-án)
Idén is szeretnénk közösen megtölteni a Mikulás puttonyát. Ezért az előtérbe kitettük a kosarat, amibe bele lehet tenni azt az édességet, amiről le tudunk mondani és azt a játékot, ami még jó állapotban van.
Eegészségügyi dolgozók adventi szentmiséje (Felkerült: 2014. november 20-án)
November 29-én, szombaton 17.15-kor kezdődik az egészségügyi dolgozók hagyományos adventi szentmiséje a Szent József templomban. A misét dr. Kiss-Rigó László püspök úr celebrálja. A délután programját a faliújságra kitettük.
Jövő heti perselygyűjtés (Felkerült: 2014. november 13-án)
Jövő heti perselygyűjtésünket a Karitász javára ajánljuk fel. Kérjük a kedves hívek nagylelkű adományait.
Képviselő-testület (Felkerült: 2014. november 13-án)
Az új képviselő-testület ünnepélyes fogadalomtételére november 30-án, vasárnap délelőtt 10 órai szentmisében kerül sor.
Nyugdíjas Klub (Felkerült: 2014. november 13-án)
A Nyugdíjas Klub következő foglalkozása november 21-én, pénteken 10 órakor lesz a Közösségi Házban. A beszélgetés témája: Mit jelent számomra az advent? Minden nyugdíjast szeretettel várunk.
Szentírás-másolás (Felkerült: 2014. november 6-án)
A hideg miatt a Szentírás-másolás az iroda melletti közösségi teremben folyik, kérjük a kedves híveket, hogy iroda-időben minél többen kapcsolódjanak be ebbe a szép tevékenységbe.
Espereskerületi rózsafüzér összejövetel (Felkerült: 2014. november 6-án)
November 10-én, hétfőn 17 órakor espereskerületi rózsafüzér összejövetel lesz Kiskundorozsmán. A menetrendszerinti 36-os busz 16 órakor indul a Dugonics térről. A zarándokok énekeskönyvet hozzanak magukkal.
Képviselő-testület (Felkerült: 2014. november 6-án)
Az új képviselő-testület alakuló gyűlése november 11-én, kedden 18.30-kor az Apor Vilmos Közösségi Házban lesz. Ezen az alkalmon választjuk meg az új elnököt és a különböző funkciókat betöltő képviselőinket. Fontos, hogy minden tag jöjjön el, mert szavazni is kell! Természetesen várjuk a póttagokat is mint tanácsadókat és megfigyelőket. A képviselők ünnepélyes fogadalomtételére november 30-án, vasárnap délelőtt 10 órai szentmisében kerül sor.
Elsőáldozás (Felkerült: 2014. október 21-én)
Templomunkban november 23-án, vasárnap a délelőtti szentmisében lesz az elsőáldozás. Kérjük a kedves testvéreket, kísérjék imáikkal a gyerekeket.
Jubiláns házasok megáldása (Felkerült: 2014. október 21-én)
Szeretettel felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy november 22-én, szombaton az esti szentmisében lesz a jubiláns házasok megáldása. Aki szeretné ebben a szentmisében megújítani házassági fogadalmát, kérjük, iratkozzon fel a sekrestyében, vagy jelezze ezt az irodában.
Rózsafüzér Társulat (Felkerült: 2014. október 21-én)
November 7-én, pénteken délután 5 órától a Rózsafüzér Társulat összejövetele lesz a plébániai közösségi teremben, minden tag megjelenésére számítunk.
Lezárult az egyházközségi képviselő-testületi választás (Felkerült: 2014. október 21-én)
Az előző hétvégén sikeresen lezárult az egyházközségi képviselő-testületi választás. Ennek eredményét a püspökségre továbbítottuk. Az új képviselő-testület ünnepélyes fogadalomtételére a püspöki jóváhagyás után kerül majd sor.
Mindenszentek ünnepi szentmise (Felkerült: 2014. október 21-én)
November 1-én, Mindenszentek napján az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik.
Téli időszámítás kezdete (Felkerült: 2014. október 16-án)
Szeretnénk felhívni a kedves hívek figyelmét, hogy a téli időszámítás október 26-án, jövő vasárnap hajnalban kezdődik, az órákat 1 órával vissza kell állítani.
Képviselő-testületi választás (Felkerült: 2014. október 16-án)
Az új képviselő-testület megválasztása ezen a hétvégén lesz. A szentmisék után kérjük, dobják be az előző héten otthon kitöltött szavazólapokat az előtérben kihelyezett urnába. Az esetleg elrontott, vagy otthon felejtett lapok helyett mise után lehet újat kérni. és a helyszínen kitölteni. A szavazólapon szereplő 24 név közül maximum 16-ot lehet tollal bejelölni. Kevesebbet lehet, de többet nem, mert ez esetben az egész szavazólap érvénytelen! A szavazatokat a vasárnap esti szentmise után plébános atya jelenlétében a hivatalból kinevezett testületi tagok fogják megszámolni. A megválasztott tagok névsorát a püspökségre kell beküldenünk. A püspöki jóváhagyás után kerül majd sor az új képviselőtestület ünnepélyes ígérettételére.
Karitász gyűlés (Felkerült: 2014. október 16-án)
Október 26-án, vasárnap délután fél 5-től karitász gyűlés lesz. Minden tag megjelenésére feltétlenül számítunk.
Nyugdíjas Klub (Felkerült: 2014. október 16-án)
A Nyugdíjas Klub október 24-én - pénteken - délelőtt 10 órakor tartja következő összejövetelét. Meghívott vendégünk Gyulay Endre püspök úr lesz, akivel "derűs szívvel megöregedni" témakörben beszélgetünk. Minden nyugdíjas testvért szeretettel várunk.
Jövő heti perselygyűjtés (Felkerült: 2014. október 9-én)
A jövő heti perselygyűjtést a missziók javára végezzük. Kérjük nagylelkű adományaikat.
Képviselő-testületi választás (Felkerült: 2014. október 9-én)
Az új képviselő-testület megválasztása jövő hét végén, október 18-19-én a szombati és vasárnapi szentmisék után lesz. A jelöltek listáját a hátsó üvegajtóra kifüggesztettük. A választható jelöltek listáján azok szerepelnek, akik a hívek által ajánlottak közül plébános atyának igent mondtak a jelölésre. A szavazás módja: A szavazólapokat a szentmise után kiosztjuk, ezt haza lehet vinni és jövő hét végén kitöltve kérjük visszahozni és az akkor kihelyezett urnába bedobni. Szavazhat minden 16 éven felüli templomba járó hívőnk. A szavazólapon szereplő 24 név közül maximum 16-ot lehet tollal bejelölni. Kevesebbet lehet, de többet nem, mert ez esetben az egész szavazólap érvénytelen! Az esetleg elrontott szavazólap helyett jövő héten még lehet kérni újat és a helyszínen kitölteni.
Plébános úr távolléte (Felkerült: 2014. október 9-én)
Plébános atyánk az ősz folyamán több alkalommal is a Vajdaságban tanít, ezért most vasárnap, valamint november 9-én, 16-án és december 7-én a vasárnapi szentmiséket helyettesítő atyák fogják bemutatni.
Szent Gellért ünnepi szentmise a Dómban (Felkerült: 2014. szeptember 18-án)
Szeptember 28-án, vasárnap 10 órakor ünnepi szentmisét mutat be a Dómban Dr. Martin Roos temesvári megyéspüspök egyházmegyénk védőszentjének Szent Gellért püspöknek emlékére.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

 • Minden hétfő, 18:00: Szent Mónika imacsoport
 • Minden kedd, 9:00-19:00: Szentségimádás. 9:00: Laudes, 17:30: Vesperás
 • Első szerda, 17:00: Rózsafüzér társulat
 • Első csütörtök, 17:30: Szentségimádás
 • Minden csütörtök, 17:00: Mária Légió
 • Első péntek, a szentmise után: Jézus Szíve litánia
 • Utolsó péntek, 10:00: Nyugdíjas Klub
 • Első szombat, 17:30: Közös ima Szűz Mária szándékára
 • Minden szombat, 10:00-11:30: Cserkészfoglalkozás
 • Minden szombat, 15:30: Igeliturgia az Acél utcai Idősek Otthonában. Havonta egyszer szentmise
 • Minden szombat, a 18 órás szentmise után: Isteni Irgalmasság imacsoport
 • Harmadik vasárnap, 16:30: Karitász gyűlés

További programok: a plébénián működő csoportok bemutatkozó oldalán.TÉGLAJEGY ÁRUSÍTÁS

A Közösségi Ház makettje

A Közösségi ház fenntartásának elősegítésére téglajegyeket árusítunk, melyek 200, 1000, és 5000 Ft-os címletekben kaphatók a plébánián. Az építkezés Isten segítségével befejeződött, ám a tartozásainkat még rendeznünk kell. A Ház fenntartásához, vagyis a sikeres közösségi élet új helyszínének biztosításához anyagi forrásokat kell előteremtenünk. Ebben Önök is részt vállalhatnak, mert a téglajegy-bevételeket erre a célra fordítjuk.

A közösségi házat működtető TÉKA alapítvány a Csongrád Megyei Bíróság által nyilvántartásba vett közhasznú szervezet, és így az alapítványnak befizetett adományok után adókedvezményre jogosító igazolást is tudunk adni.

MISEREND

Vasárnap: 10 és 18 óra
Hétköznap: 18 óra
Ovis mise: július és augusztus kivételével minden hónap első vasárnapján 16 órakor

Gyóntatás: szentmisék előtt fél órával
Lelkibeszélgetés: előre megbeszélt időpontban, de sürgős ügyben bármikor lehet a plébánost keresni.

IRODAI SZOLGÁLAT

Hétfő - Péntek:
9-12 és 15-18 óra

EGYÉB

Téglajegy árusítás: lásd lentebb!

Közösségi oldalak:

További aktualitások a Szőlő-Levélben, liturgikus naptár, illetve egyéb hírek pedig a Szőlőfürtben olvashatók.