FENNTARTÁSUNK TÁMOGATÁSA


Egyházközségünk anyagi egyensúlyát csak akkor tudjuk fenntartani, ha valamennyi hívünk legalább az éves egyházi hozzájárulás minimális összegével támogatni tudja plébániánkat.

A hozzájárulás mértékét ez évben sem emeltük. Annak összege az Egyházmegyei Zsinat határozata szerint minden önálló jövedelemmel rendelkező hívünk esetén az éves nettó jövedelem 1%-a, de

- keresettel rendelkezők esetén:  10.000 Ft/év

- keresettel nem rendelkezők (GYES, GYED, munkanélküli) és nyugdíjasok esetén: 5000 Ft/év

Megfizetni három módon lehet:

- Banki átutalással a plébánia OTP Banknál vezetett 11735005-20416122-00000000 számú számlájára (Kérjük ez esetben a név és lakcím feltüntetését!)

- Sárga készpénzátutalási megbízással

- Készpénzzel befizetve a plébániai irodában (6723 Szeged, Tátra tér 5.)

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig d.e 8-12 és d.u. 15-18 óráig. Vasárnaponként a d.e. 10 órai szentmise után is tartunk irodai ügyeletet e célból.

Természetesen az egyházi hozzájárulást akár havi részletekben is lehet rendezni!

 

Az Egyházközség tulajdonában lévő Apor Vilmos Közösségi Ház fenntartását és programjait a Tarjánvárosi Élő Közösség Alapítvány (TÉKA) támogatja.

Ennek legfőbb forrása a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából származó összeg és a támogatók adományai.

Az alapítvány bankszámlaszáma: OTP Bank Zrt. 11735005 - 20492357-00000000

 Az alapítvány adószáma: 18466766-1-06